Рішення засідання педагогічної ради КЗ «ДФКС» ДОР» від 04.06.2020

      Рішення засідання педагогічної ради КЗ «ДФКС» ДОР» від 04.06.2020 

Форма проведення – дистанційна.

1.      Про затвердження Рекомендацій щодо організації поточного, семестрового контролю та атестації здобувачів фахової передвищої та вищої освіти із застосуванням дистанційних технологій навчання.

Ухвалили:

1.      Затвердити Рекомендації щодо організації поточного, семестрового контролю та атестації здобувачів фахової передвищої та вищої освіти із застосуванням дистанційних технологій навчання.

2.      Оформити Рекомендації окремим додатком до Положення про організацію освітнього процесу в КЗ «ДФКС» ДОР» (І-ІІІ курси коледжу).

3.      Розмістити Рекомендації на вебсайті навчального закладу до 10.06.2020.

4.      Викладачам коледжу здійснювати поточний, семестровий контроль та атестацію здобувачів відповідно до затверджених рекомендацій.

2.      Про затвердження матеріалів державної атестації:

Ухвалили:

1.      Затвердити програму державного екзамену.

2.      Затвердити екзаменаційні білети.

3.      Провести складання державної атестації на ІІІ курсі коледжу в дистанційному режимі з використанням онлайн платформ Google classroom  (державний екзамен),  ZOOM (захист дипломних робіт).

4.      Затвердити критерії перевірки компетентностей студентів.

 

3.      Про затвердження матеріалів для проведення вступного випробування та співбесіди з української мови та літератури.

Ухвалили:

1.      Затвердити варіанти завдань для проведення вступного випробування з української мови і літератури у кількості 20 варіантів.

2.      Затвердити білети для проведення співбесіди з української мови і літератури у кількості 10 білетів.

 

4.      Про переведення учнів 7-го, 8-х, 9-х та 10-х класів.

Ухвалили:

1.      Перевести учнів 7-го класу.

2.      Перевести учнів 8-х класів.

3.      Перевести учнів 9-х класів.

4.      Перевести учнів 10-х класів.

5.      Перевести умовно учнів:

1.      Роденка Г. – 7 клас;

2.      Коломойцеву Ю. – 8-А клас;

3.      Кізілова В. – 8-А клас;

4.      Джамалова Т. – 8-А клас;

5.      Фурса К. – 8- В клас;

6.      Горобець Є. – 8-В клас;

7.      Чередниченка Є. – 9-В клас;

8.      Тарана Б. – 9-В клас;

9.      Осташка Є. – 9-Г клас;

10.   Кравченка М. – 10-А клас;

11.  Верещака Я. – 10-А клас;

12.  Тюнєва К. – 10-Б клас;

13.  Чорного Б– 10-Б клас;

14.  Гетьманського Г. – 10-В клас.

5.      Про звільнення від складання ДПА у формі ЗНО учня 11-А класу Місюри В.О.

Ухвалили:

Звільнити від складання ДПА у формі ЗНО учня 11-А класу Місюру В.О. відповідно до висновку ЛКК №1488 від 03.12.2019р., наданого міською поліклінікою № 1.