Проект рішення педагогічної ради КЗ «ДФКС» ДОР» від 14.05.2020.

Форма проведення — дистанційна

1. Про організацію навчального процесу під час карантину (доповідач – Зайцева О.В.).

Ухвалили:

1.Заступнику директора з навчальної роботи Зайцевій О.В., головам циклових комісій:

1.1 зробити ретельний аналіз роботи навчального закладу в дистанційному режимі – серпень;

1.2 розробити заходи щодо удосконалення навчального процесу в режимі онлайн з урахуванням зробленого аналізу роботи – серпень;

1.3 внести необхідні заходи до річного плану роботи, плани роботи циклових комісій — серпень, вересень;

1.4 укласти графік дистанційних перевірочних робіт та усних опитувань з метою недопущення перевантаження учнів і раціонального використання часу;

1.5 мінімізувати кількість звітної документації з питань організації дистанційного навчання учнів, яку мають подавати вчителі;

1.6 розробити і затвердити графіки видачі випускникам 9-х класів свідоцтв про здобуття базової середньої освіти з урахуванням необхідності дотримання протиепідеміологічних вимог.

2.Учителям загальноосвітніх предметів:

2.1 провести підсумкове річне оцінювання навчальних досягнень учнів з урахуванням результатів поточного, тематичного оцінювання, отриманих учнями під час дистанційного навчання та до його початку, травень;

2.2 річне оцінювання виставити з урахуванням результатів оцінювання за перший та другий семестри навчального року, травень;

2.3 до 15 червня завершити оформлення шкільної документації, зокрема заповнення класних журналів, після прийняття Урядом рішення щодо послаблення карантинних обмежень;

2.4 організувати на початку 2020-2021 навчального року в 7-11-х класах проведення вхідного оцінювання учнів з метою діагностування рівня навчальних досягнень учнів за попередній рік та планування подальшої роботи із систематизації, узагальнення та закріплення навчального матеріалу, що вивчався учнями дистанційно, вересень;

2.5 передбачити під час календарно-тематичного планування на 2020-2021 навчальний рік суттєве збільшення навчального часу на узагальнення та закріплення навчального матеріалу за попередній рік;

2.6 оформити свідоцтва про здобуття базової середньої освіти, табелі навчальних досягнень учнів до 15 червня 2020 року;

2.7 учням 7-8, 10 класів, які не планують навчатися в інших закладах освіти, надіслати копії відповідних документів електронною поштою або в інший спосіб, з подальшим врученням оригіналу документа у вересні 2020-2021 навчального року.

3 Заступникам директора з навчально-методичної роботи Маменку В.О., з навчальної роботи Зайцевій О.В., з виховної роботи Куліш Л.Ф., завідуючій медичною частиною Пораловій Т.В. надати на розгляд педагогічної ради 04.06.2020 пропозиції щодо переведення за місцем проживання учнів, які, відповідно до Статуту коледжу не виконують навчальну програму зі спорту чи загальноосвітніх предметів, регулярно порушують дисципліну, мають відхилення у стані здоров’я.

2.Про затвердження рекомендацій щодо організації навчання під час карантину, контролю навчальних досягнень учнів та записів у класний журнал (доповідач – Пархомець С.А.).

Ухвалили:

1. Затвердити запропоновані рекомендації.

2. Педагогічним працівникам здійснювати контроль навчальних досягнень учнів, записи у класних журналах згідно з затвердженими рекомендаціями.

3. Рекомендацій щодо організації навчання під час карантину, контролю навчальних досягнень учнів та записів у класний журнал оформити додатком до Положення про організацію освітнього процесу в КЗ «ДФКС» ДОР» (спортивний ліцей).

3.Про особливості організації та проведення державної атестації на ІІІ курсі коледжу в умовах дистанційного навчання(доповідач – Зайцева О.В.).

Ухвалили:

1. Провести державний екзамен на ІІІ курсі коледжу 22.06.2020;

2. Провести захист дипломних робіт 25-26.06.2020;

3. Розробити Рекомендації щодо організації поточного, семестрового контролю та атестації здобувачів фахової передвищої та вищої освіти із застосуванням дистанційних технологій навчання з урахуванням Рекомендацій МОН (лист № 1/9-249 від 14.05.2020), оформити додатком до Положення про організацію освітнього процесу в КЗ «ДФКС» ДОР» (І-ІІІ курси коледжу) та надати на розгляд та затвердження пед раді 4.06.2020.

4. Провести державну атестацію в дистанційному режимі з застосуванням системи управління навчанням (LMS):

— державний екзамен в синхронному режимі у формі онлайн тестування;

— захист дипломних робіт у синхронному режимі у формі відеоконференції.