ПЕДАГОГІЧНА РАДА КЗ «ДФКС» ДОР»

ПЕДАГОГІЧНА РАДА КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

«ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ СПОРТУ»

 ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

 Дата проведення – 06.02.2020 року. Протокол № 4.

 

Порядок денний:

 

1.       Про результати самооцінювання навчального закладу в напрямку «Система оцінювання здобувачів освіти» (доповідачі Зайцева О.В., Пальчик К.С.).

Рішення:

1.     Адміністрації навчального закладу:

1.1.    протягом 2020-2025 років проводити моніторинг навчально-виховного процесу на предмет дотримання принципів компетентістного навчання в системі (дитиноцетризм, робота в команді, самооцінювання та взаємооцінювання і т.п.) (відповідальні – Зайцева О.В., заступник директора з навчальної роботи; методисти навчальної частини);

1.2.    Зайцевій О.В., заступнику директора з навчальної роботи, спільно з методистами після отримання результатів ЗНО з предметів провести порівняльний аналіз результатів ЗНО з річним оцінюванням;

1.3.    Зайцевій О.В., заступнику директора з навчальної роботи, спільно з методистами до 15.06.2020 р. проаналізувати результати 2019-2020 навчального року;

1.4.    до 29.05.2020 р. провести повторне анкетування учнів для визначення динаміки в системі оцінювання якості освіти (відповідальні – методисти навчальної частини);

1.5.    у червні 2020 р. врахувати при складанні перспективного та річного плану висновки за підсумками самооцінювання  в напрямку «Система оцінювання здобувачів освіти»;

1.6.    Зайцевій О.В., заступнику директора з навчальної роботи, спільно з методистами до 01.06.2020 р. розробити план заходів та здійснити самоаналіз в напрямі «Педагогічна діяльність педагогічних працівників»;

1.7.    посилити контроль за виїздом учнів та студентів на навчально-тренувальні збори; до 10.02.2020 р. розробити Положення про виїзд учнів на навчально-тренувальні збори;

1.8.    Куліш Л.Ф., заступнику директора з виховної роботи, посилити контроль за якістю проведення самопідготовок учнів.

 

2.         Головам циклових комісій:

2.1.    до 01.09.2020 р. врахувати підсумки самоаналізу під час складання плану на 2020-2021 навчальний рік;

2.2.    у 2020-2021 навчальному році на базі загальних критеріїв оцінювання компетентностей розробити критерії за предметами;

2.3.    до 31.03.2020 р. на засіданнях циклових комісій розглянути результати експерименту із впровадження формувального оцінювання, визначити подальші шляхи його впровадження в умовах роботи коледжу;

2.4.    до 15.06.2020 р. розробити рекомендації щодо шляхів сприяння формування відповідального ставлення до навчання;

2.5.    до 15.02.2020 р. розробити перелік питань за курс 7-10 класів з української мови, математики, іноземної мови, які відповідатимуть мінімальним вимогам до середнього рівня знань учнів.

 

3.         Завідувачам кабінетів, учителям-предметникам:

3.1.    до 15.02.2020 р. забезпечити наявність загальних критеріїв оцінювання на стендах, доступ до них;

3.2.    протягом 2020-2022 навчальних років у процесі вивчення тем замінювати тексти контрольних, практичних та лабораторних робіт на такі, які містять критерії оцінювання;

3.3.    протягом 2020-2025 років неухильно дотримуватися принципів компетентістного підходу до навчання, впроваджувати компетентістне оцінювання, системно використовувати взаємооцінювання, самооцінювання, розробляти рекомендації для впровадження формувального оцінювання;

3.4.    протягом 2020-2023 років спільно з головами циклових комісій розробити розгорнуті критерії оцінювання до тестових та відкритих завдань.

 

4.         Учителям з видів спорту:

4.1.    під час навчально-тренувальних зборів та після повернення з них нести особисту відповідальність за виконання та якісне засвоєння знань з навчальних предметів, контролювати та звітувати за процесом закриття пропущених занять;

4.2.    до 31.03.2020 р. звернути особливу увагу на дітей, які значно погіршили свою успішність, вступивши на навчання до коледжу; визначити причини та ліквідувати їх за можливості;

4.3.    до 15.02.2020 року спільно з Куліш Л.Ф., заступником директора з виховної роботи, визначити, у який час проводити самопідготовку для дітей, які пізно повертаються з тренувань та не в змозі відвідувати самопідготовки; нести особисту відповідальність за вивчення домашніх завдань такими дітьми.

4.4.    заборонити знімати учнів з уроків з причин, не пов’язаних зі здійсненням навчального процесу.

 

5.         Вихователям:

5.1.    протягом навчального року під час самопідготовок контролювати якість вивчення домашніх завдань, вчасно реагувати на порушення правил поведінки;

5.2.    під час навчально-виховного процесу, зокрема при проведенні самопідготовок, дотримуватися принципів академічної доброчесності (не допускати списування з довідників, із зошитів інших учнів і т. ін.);

5.3.    не використовувати час на підготовку до уроків на інші справи, що не стосуються процесу навчання.

 

2.       Особливості складання ЗНО у 2020 році (доповідач Зайцева О.В.).

Рішення:

Інформацію прийняти до відома.

3.       Особливості вступної кампанії 2020. Затвердження Правил прийому до коледжу (доповідач Зайцева О.В.).

Рішення:

Затвердити правила прийому.

4.       Про підвищення кваліфікації педагогічних працівників у 2020 році (доповідач              Пархомець С.А.).

Рішення:

1.         Призначити відповідальними за проходження підвищення кваліфікації педагогічними працівниками коледжу:

1)         вчителів загальноосвітніх предметів та викладачів – Пальчик К.С., методиста навчальної частини;

2)         вихователів – Куліш Л.Ф., заступника директора з виховної роботи;

3)         вчителів зі спорту – Свадковську Є.О., методиста спортивної частини.

2. Педагогічним працівникам до 01.03.2020 року обрати програму, форму та суб’єкта підвищення кваліфікації.

3. Відповідальним за проходження підвищення кваліфікації педагогічними працівниками коледжу до 30.03. 2020 року надати для затвердження  педагогічній раді орієнтовний  план підвищення кваліфікації, який включає пропозиції педагогів.

4. Мекені Н.І., головному бухгалтеру коледжу,  оприлюднити бюджет на підвищення кваліфікації педагогічним працівникам навчального закладу.

5. Затвердити план підвищення кваліфікації на засіданні педагогічної ради у травні 2020 року.

6. Педагогічним працівникам коледжу підвищити кваліфікацію відповідно до затвердженої нормативної бази та затверджених пропозицій, отримати документ та надати його адміністрації навчального закладу  до 25.12.2020 року.

       7.  Орієнтовний план підвищення кваліфікації на 2021 рік  скласти у жовтні- листопаді 2020 року.

 

5.       Про затвердження положень (Зайцева О.В.):

Рішення:

1.     Ввести в дію наступні нормативні документи:

1)         Концепція освітньої діяльності КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ СПОРТУ» ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ»;

2)         Система забезпечення якості фахової передвищої освіти (система внутрішнього забезпечення якості) у КОМУНАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ СПОРТУ» ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ»;

3)         Система забезпечення якості вищої освіти (система внутрішнього забезпечення якості) у КОМУНАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ СПОРТУ» ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ»;

4)         Положення про академічну доброчесність учасників освітнього процесу КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ СПОРТУ» ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ»;

5)         Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти у КОМУНАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ СПОРТУ» ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ»;

6)         Положення про моніторинг якості фахової передвищої освіти у КОМУНАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ СПОРТУ» ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ»;

7)         Положення про моніторинг якості освіти у КОМУНАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ СПОРТУ» ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ»;

8)         Положення про моніторинг якості вищої освіти у КОМУНАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ СПОРТУ» ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ»;

9)         Положення про  порядок акредитації журналістів при КОМУНАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ СПОРТУ» ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ»;

10)     Положення про Приймальну комісію КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ СПОРТУ» ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ»;

11)     Положення про педагогічну раду КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ СПОРТУ» ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ» ;

12)     Порядок про організацію та проведення творчого конкурсу у КОМУНАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ СПОРТУ» ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ»;

13)     Положення про раду КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ СПОРТУ» ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ»;

14)     Положення про порядок проведення вступного іспиту з абітурієнтами для вступу до КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ СПОРТУ» ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ»;

15)     Положення про порядок проведення співбесіди з абітурієнтами для вступу до КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ СПОРТУ» ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ»;

16)     Порядок виїзду учнів та студентів КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ СПОРТУ» ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ» на навчально-тренувальні збори;

17)     Положення про  структурний підрозділ КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ СПОРТУ» ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ» — загальноосвітню  школу-інтернат спортивного профілю;

18)     Положення про загальні збори (конференцію) трудового колективу КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ СПОРТУ» ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ».

2. Помічнику директора Баглей О.І. до 10.02.2020 р. розташувати нормативні документи на вебсайті коледжу.

3. Керівникам підрозділів навчального закладу забезпечити реалізацію завдань затверджених документів.

 

6.       Про визначення  предмету за вибором навчального закладу при проведенні державної підсумкової атестації в 9-х класах (доповідач Зайцева О.В.).

Рішення:

1. Визначити перелік навчальних предметів, із яких у 2019/2020 навчальному році проводиться державна підсумкова атестація осіб, які завершують здобуття базової середньої освіти (у 9 класах навчального закладу):

1. Українська мова.

2. Математика.

3. Біологія.

2. Провести державну підсумкову атестацію у письмовій формі.