Директор – Заслужений працівник освіти, Заслужений тренер України, Лельчицький Михайло Наумович.

Адреса: 49033, Україна, м. Дніпро, вул. Гладкова, 39.

Телефон: (056) 790-23-43.

е-mail: dvufk@ukr.net

Дніпровський фаховий коледж спорту

Загальна характеристика КЗ «ДФКС» ДОР»

Комунальний заклад «Дніпропетровський фаховий коледж спорту» Дніпропетровської обласної ради» (далі — Дніпропетровський фаховий коледж спорту, коледж, КЗ «ДФКС» ДОР»)  є спеціалізованим навчальним закладом спортивного профілю, який цілеспрямовано здійснює підготовку спортсменів до Національних збірних команд України та готує фахівців в галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка» за спеціальністю 017 «Фізичне виховання і спорт» за освітньо-професійним ступенем «фаховий молодший бакалавр».

Провадження освітньої діяльності в коледжі здійснюється відповідно до Відомостей щодо права провадження освітньої діяльності у сфері фахової передвищої освіти, затверджених наказами Міністерства освіти і науки України від 26.11.2019р. № 992-л, від 28.09.2020р. № 230-л.

Невідокремленим структурним підрозділом коледжу є спортивний ліцей, який надає загальну освіту ІІ-го (7-9 класи)  та ІІІ-го (10-11 класи) ступенів. Провадження освітньої діяльності в спортивному ліцеї здійснюється відповідно до ліцензії затвердженої розпорядженням голови Дніпропетровської  обласної державної адміністрації від 03.12.2020 року № 818/0/3-20.

Дніпропетровський фаховий коледж спорту створено шляхом декількох реорганізацій.

Коледж розпочав свою діяльність у 1983 році як середня загальноосвітня школа спортивного профілю. З 1984 по 1990 роки заклад функціонував як обласна загальноосвітня школа-інтернат спортивного профілю, а з 1990 по 1992 роки – Дніпропетровське обласне училище олімпійського резерву, яке наказом Міністерства освіти України № 42 від 16.06.1992р. було перейменовано на Дніпропетровське обласне училище фізичної культури (ДОУФК).

У 2007 році ДОУФК отримало назву Дніпропетровське вище училище фізичної культури, а в 2012 році за Рішенням Обласної ради від 17.08. 2012 р. № 328-14/VІ — комунальний спеціалізований навчальний заклад спортивного профілю «Дніпропетровське вище училище фізичної культури» Дніпропетровської обласної ради».

У 2019 році рішенням Дніпропетровської обласної ради № 551-20/VII від 13.12.2019 заклад отримав назву комунальний заклад «Дніпропетровський фаховий коледж спорту» Дніпропетровської обласної ради».

Навчальний заклад знаходиться у підпорядкуванні Дніпропетровської обласної ради. Форма власності – комунальна.

Заклад у своїй діяльності керується: Конституцією України, законами України, нормативними актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Міністерства молоді та спорту України, Міністерства освіти і науки України, Положенням про заклад спеціалізованої освіти спортивного профілю із специфічними умовами навчання, рішеннями й розпорядженнями органу управління майном та власним Статутом.

Заклад є закладом фахової передвищої освіти, який здійснює діяльність на різних рівнях освіти. Рівні освіти, на яких здійснюється освітня діяльність Закладу, спеціальності, за якими ведеться підготовка фахівців, визначаються у відповідності до ліцензій та сертифікатів про акредитацію, отриманих у встановленому порядку.

Головною метою коледжу є забезпечення відбору та спортивної підготовки найобдарованіших дітей та молоді, створення умов для розвитку їхніх індивідуальних здібностей з метою досягнення високих результатів та поповнення Національних збірних команд з видів спорту у поєднанні із здобуттям учнями та студентами відповідної освіти.

ДФКС є єдиним в області закладом, який цілеспрямовано здійснює підготовку спортсменів до Національних збірних команд України з видів спорту.

Основними невідокремленими структурними підрозділами Закладу є:

 • спортивний ліцей, що забезпечує здобуття повної загальної середньої освіти спортивного профілю на всіх або окремих її рівнях з паралельною підготовкою спортсменів до складу Національних збірних команд з видів спорту.

Внутрішніми структурними підрозділами закладу є:

 • навчальна частина;
 • спортивна частина;
 • спортивний комплекс КЗ «ДФКС» ДОР» (Гладкова, 39);
 • спортивний комплекс «Олімпійські резерви» (пр. Богдана Хмельницького, 29а, м. Дніпро);
 • водноспортивна база (Монастирський острів, 22, м. Дніпро);
 • учбово-спортивна база (с. Орлівщина, Новомосковського району);
 • виховна частина;
 • пансіон;
 • медична частина;
 • харчоблок;
 • бібліотека;
 • автотранспортний підрозділ;
 • господарські структури.

Основними напрямами діяльності Коледжу є:

— підготовка згідно з регіональним замовленням і ліцензованим обсягом прийому кваліфікованих фахівців для галузі фізичної культури і спорту (фахова передвища освіта);

— надання загальної середньої освіти (базова загальна середня освіта та повна загальна (профільна) середня освіта);

— підготовка спортсменів високої кваліфікації – резерву до Національних збірних команд України з олімпійських видів спорту (діяльність у сфері спорту).

Головними завданнями Коледжу є:

— підготовка фахівців  на освітньому рівні фахового молодшого бакалавра за спеціальністю 017 «фізична культура та спорт»;

— здійснення освітньої діяльності, яка відповідає стандартам загальної середньої освіти і забезпечує здобуття базової та повної загальної середньої освіти;

— пошук і відбір спортивно обдарованих дітей та молоді;

— організація інтенсивного та високоефективного навчально-тренувального процесу, забезпечення участі учнів і студентів у змаганнях, в тому числі і за кордоном;

— створення учням та студентам сприятливих умов для поєднання інтенсивних тренувань з навчанням, відпочинком, відновленням сил і енергії;

— підготовка спортсменів, які здатні успішно виступати на престижних міжнародних змаганнях;

— запровадження системи неперервної та ступеневої освіти для обдарованих і висококваліфікованих  спортсменів;

— проведення профорієнтаційної роботи зі спортивною молоддю;

— виховання цілісної, гармонійно розвиненої, патріотичної, моральної, соціально зрілої особистості спортсмена і громадянина.

За час існування коледжу 43 його вихованців стали учасниками Олімпійських ігор, 13 – учасниками Юнацьких Олімпійських ігор, 94 – чемпіонами і призерами чемпіонатів світу, 120 – чемпіонами і призерами чемпіонатів Європи.

Коледж плідно співпрацює з Придніпровською державною академією фізичної культури  і  спорту  (далі – ПДАФКіС, академія) відповідно до Договору про спільну діяльність, який зобов’язує заклади освіти діяти цілеспрямовано  по реалізації Законів України “Про освіту”, “Про вищу освіту”, готувати фахівців за встановленими освітніми рівнями, оптимізувати умови для здійснення безперервної ступеневої освіти для спортивно обдарованої молоді, здійснювати перепідготовку та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, проводити спільні наукові дослідження та ефективно використовувати матеріально-технічну базу навчальних закладів, спільно розробляти навчально-методичне забезпечення тощо.

Комунальний заклад «Дніпропетровський фаховий коледж спорту» Дніпропетровської обласної ради» (далі — Дніпропетровський фаховий коледж спорту, коледж, КЗ «ДФКС» ДОР»)  є спеціалізованим навчальним закладом спортивного профілю, який цілеспрямовано здійснює підготовку спортсменів до Національних збірних команд України та готує фахівців в галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка» за спеціальністю 017 «Фізичне виховання і спорт» за освітньо-професійним ступенем «фаховий молодший бакалавр». Провадження освітньої діяльності в коледжі здійснюється відповідно до Відомостей щодо права провадження освітньої діяльності у сфері фахової передвищої освіти, затверджених наказами Міністерства освіти і науки України від 26.11.2019р. № 992-л, від 28.09.2020р. № 230-л.

Невідокремленим структурним підрозділом коледжу є спортивний ліцей, який надає загальну освіту ІІ-го (7-9 класи)  та ІІІ-го (10-11 класи) ступенів. Провадження освітньої діяльності в спортивному ліцеї здійснюється відповідно до розпорядження голови Дніпропетровської  обласної державної адміністрації від 03.12.2020 року № 818/0/3-20.

Дніпропетровський фаховий коледж спорту створено шляхом декількох реорганізацій.

Коледж розпочав свою діяльність у 1983 році як середня загальноосвітня школа спортивного профілю. З 1984 по 1990 роки заклад функціонував як обласна загальноосвітня школа-інтернат спортивного профілю, а з 1990 по 1992 роки – Дніпропетровське обласне училище олімпійського резерву, яке наказом Міністерства освіти України № 42 від 16.06.1992р. було перейменовано на Дніпропетровське обласне училище фізичної культури (ДОУФК).

У 2007 році ДОУФК отримало назву Дніпропетровське вище училище фізичної культури, а в 2012 році за Рішенням Обласної ради від 17.08. 2012 р. № 328-14/VІ — комунальний спеціалізований навчальний заклад спортивного профілю «Дніпропетровське вище училище фізичної культури» Дніпропетровської обласної ради».

У 2019 році рішенням Дніпропетровської обласної ради № 551-20/VII від 13.12.2019 заклад отримав назву комунальний заклад «Дніпропетровський фаховий коледж спорту» Дніпропетровської обласної ради».

Навчальний заклад знаходиться у підпорядкуванні Дніпропетровської обласної ради. Форма власності – комунальна.

Заклад у своїй діяльності керується: Конституцією України, законами України, нормативними актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Міністерства молоді та спорту України, Міністерства освіти і науки України, Положенням про заклад спеціалізованої освіти спортивного профілю із специфічними умовами навчання, рішеннями й розпорядженнями органу управління майном та власним Статутом.

Заклад є закладом фахової передвищої освіти, який здійснює діяльність на різних рівнях освіти. Рівні освіти, на яких здійснюється освітня діяльність Закладу, спеціальності, за якими ведеться підготовка фахівців, визначаються у відповідності до ліцензій та сертифікатів про акредитацію, отриманих у встановленому порядку.

Головною метою коледжу є забезпечення відбору та спортивної підготовки найобдарованіших дітей та молоді, створення умов для розвитку їхніх індивідуальних здібностей з метою досягнення високих результатів та поповнення Національних збірних команд з видів спорту у поєднанні із здобуттям учнями та студентами відповідної освіти.

ДФКС є єдиним в області закладом, який цілеспрямовано здійснює підготовку спортсменів до Національних збірних команд України з видів спорту.

Основними невідокремленими структурними підрозділами Закладу є:

 • спортивний ліцей, що забезпечує здобуття повної загальної середньої освіти спортивного профілю на всіх або окремих її рівнях з паралельною підготовкою спортсменів до складу Національних збірних команд з видів спорту.

Внутрішніми структурними підрозділами закладу є:

 • навчальна частина;
 • спортивна частина;
 • спортивний комплекс КЗ «ДФКС» ДОР» (Гладкова, 39);
 • спортивний комплекс «Олімпійські резерви» (пр. Богдана Хмельницького, 29а, м. Дніпро);
 • водноспортивна база (Монастирський острів, 22, м. Дніпро);
 • учбово-спортивна база (с. Орлівщина, Новомосковського району);
 • виховна частина;
 • пансіон;
 • медична частина;
 • харчоблок;
 • бібліотека;
 • автотранспортний підрозділ;
 • господарські структури.

Основними напрямами діяльності Коледжу є:

— підготовка згідно з регіональним замовленням і ліцензованим обсягом прийому кваліфікованих фахівців для галузі фізичної культури і спорту (фахова передвища освіта);

— надання загальної середньої освіти (базова загальна середня освіта та повна загальна (профільна) середня освіта);

— підготовка спортсменів високої кваліфікації – резерву до Національних збірних команд України з олімпійських видів спорту (діяльність у сфері спорту).

Головними завданнями Коледжу є:

— підготовка фахівців  на освітньому рівні фахового молодшого бакалавра за спеціальністю 017 «фізична культура та спорт»;

— здійснення освітньої діяльності, яка відповідає стандартам загальної середньої освіти і забезпечує здобуття базової та повної загальної середньої освіти;

— пошук і відбір спортивно обдарованих дітей та молоді;

— організація інтенсивного та високоефективного навчально-тренувального процесу, забезпечення участі учнів і студентів у змаганнях, в тому числі і за кордоном;

— створення учням та студентам сприятливих умов для поєднання інтенсивних тренувань з навчанням, відпочинком, відновленням сил і енергії;

— підготовка спортсменів, які здатні успішно виступати на престижних міжнародних змаганнях;

— запровадження системи неперервної та ступеневої освіти для обдарованих і висококваліфікованих  спортсменів;

— проведення профорієнтаційної роботи зі спортивною молоддю;

— виховання цілісної, гармонійно розвиненої, патріотичної, моральної, соціально зрілої особистості спортсмена і громадянина.

За час існування коледжу 43 його вихованців стали учасниками Олімпійських ігор, 13 – учасниками Юнацьких Олімпійських ігор, 94 – чемпіонами і призерами чемпіонатів світу, 120 – чемпіонами і призерами чемпіонатів Європи.

Коледж плідно співпрацює з Придніпровською державною академією фізичної культури  і  спорту  (далі – ПДАФКіС, академія) відповідно до Договору про спільну діяльність, який зобов’язує заклади освіти діяти цілеспрямовано  по реалізації Законів України “Про освіту”, “Про вищу освіту”, готувати фахівців за встановленими освітніми рівнями, оптимізувати умови для здійснення безперервної ступеневої освіти для спортивно обдарованої молоді, здійснювати перепідготовку та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, проводити спільні наукові дослідження та ефективно використовувати матеріально-технічну базу навчальних закладів, спільно розробляти навчально-методичне забезпечення тощо.