ПРАВИЛА ПРИЙОМУ до 7 – 11 класів КЗ «ДФКС» ДОР» у 2021р

ПРАВИЛА  ПРИЙОМУ 

до 7- 11 класів

комунального закладу “Дніпропетровський фаховий коледж спорту” Дніпропетровської обласної ради”

у 2021 році

І. ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ

            1. Комунальний заклад “Дніпропетровський фаховий коледж спорту” Дніпропетровської обласної ради” (далі Дніпропетровський фаховий коледж спорту, коледж) є спеціалізованим навчальним закладом спортивного профілю, який забезпечує розвиток спортивних здібностей та обдарувань дітей і молоді з метою підготовки спортсменів до національних збірних команд України.

Навчальний  заклад є закладом фахової передвищої освіти (наказ Міністерства освіти і науки України від 25.11.2019 № 992-л) який здійснює підготовку кадрів за освітньо-професійним ступенем фахового молодшого бакалавра в галузі знань 01 “Освіта/Педагогіка” за спеціальністю 017 “Фізична культура і спорт”.

Основним невідокремленим структурним  підрозділом коледжу є спортивний коледж(ліцензія від 27.12.2016 № Р-900/0/3-16), де учні отримують освіту з 7 по 11 класи.

2. Організація прийому до Дніпропетровського фахового коледжу спорту здійснюється відповідно до Положення затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 05.11.1999 № 2061 (зі змінами), внесеними згідно з Постановою КМ від 06.02.2019 № 73, Типового навчального плану з видів спорту для спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю від 30.06.- 01.07.2016р. згідно класу і року народження, Плану спеціалізації, Статуту Дніпропетровського фахового коледжу спорту, даних правил,

3. Комплектування проводиться за результатами вступних іспитів.

При цьому враховується відповідність результатам абітурієнта вимогам:

— Типового начального плану для СНЗСП;

—  робочої програми КЗ“ДФКС”ДОР” по спортивній підготовці згідно

класу і року народження;

— успіхі у навчанні;

— дисципліні;

— стан здоров’я;

— психологічні характеристики;

— вільні місця на відділення.

4. Усі питання, пов’язані з прийомом, вирішуються приймальною комісією, затвердженою наказом директора.

Як виняток, для доукомплектування тренувальних груп окремі перспективні спортсмени з числа учнів загальноосвітніх шкіл можуть бути зараховані рішенням приймальної комісії на підставі проведених іспитів у відповідні класи під час навчального року при наявності вільних місць на відділенні.

5. Прийом абітурієнтів до додаткового контингенту коледжу проводиться на підставі рекомендаційних листів Управління молоді і спорту Дніпропетровської облдержадміністрації відповідно до плану спеціалізації за результатами обласних, всеукраїнських та міжнародних змагань.

6. При зарахуванні вступників до коледжу, незалежно від конкурсної ситуації, обов’язковим є виконання, згідно класу і року народження, програми зі спортивної підготовки КЗ“ДФКС”ДОР” та встановлених  вимог Типового    навчального плану з видів спорту для закладів спеціалізованої освіти спортивного профілю із специфічними умовами навчання, спеціалізованих навчальних  закладів спортивного профілю від 30.06.- 01.07.2016р., затверджених Міністерством освіти і науки України, Міністерством молоді та спорту України. Невиконання цих вимог є підставою для відмови у зарахуванні абітурієнтів до коледжу.

7. Обов’язковою умовою при вступі до коледжу є поглиблений медичний огляд, результати якого можуть бути підставою для відмови у зарахуванні. Поглиблений медичний огляд проводиться у Дніпропетровському обласному               лікарсько-фізкультурному диспансері та  медичній частині коледжу. За потребою абітурієнти направляються на консультацію до лікарів-спеціалістів в інші медичні установи.

8. Обов’язковою умовою при вступі на відділення веслування академічного та веслування на байдарках та каное є складання абітурієнтом заліку з плавання та з буксировки човна на воді без урахування часу.

9. Для прийому вступних екзаменів в коледжі створюється комісія, склад якої затверджується директором коледжу.

10. Для розгляду апеляцій на результати вступних екзаменів в коледжі створюється апеляційна комісія. Склад і порядок роботи апеляційної комісії затверджується наказом директора коледжу.

11. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом    10 днів від дня їх початку, з коледжу відраховуються. На звільнені при цьому місця може проводитись додаткове зарахування за конкурсом осіб, які склали вступні екзамени і відповідають вимогам коледжу.

12. Учні 7-11 класів, які не засвоюють загальноосвітню та спортивну програми, мають відхилення у стані здоров’я (згідно листа МОЗ України від 16.10.2000р.),  порушують дисципліну, спортивний режим, правила внутрішнього розпорядку, рішенням педагогічної ради коледжу або за наказом директора переводяться до загальноосвітнього навчального закладу за місцем проживання.

13. Контроль за дотриманням Правил прийому до Дніпропетровського фахового коледжу спорту здійснює: департамент  освіти і науки Дніпропетровської облдержадміністрації, управління молоді і  спорту, Дніпропетровської облдержадміністрації, Дніпропетровське відділення комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України.

ІІ. УМОВИ  ПРИЙОМУ  ДОКУМЕНТІВ,  ВСТУПНІ  ЕКЗАМЕНИ  ТА ЗАРАХУВАННЯ  ДО  7-11  КЛАСІВ

1. На навчання до 7 – 11 класів коледжу приймаються юнаки та дівчата (громадяни України), які мають:

—          фізичні можливості, стан здоров’я, що дозволяють тривалий час працювати за програмою підготовки резерву збірних команд України;

—          відповідну спортивну підготовку згідно з вимогами Типового навчального плану з видів спорту для спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю;

—          виконують вимоги вступних екзаменів по спортивній підготовці, робочої програми КЗ“ДФКС”ДОР” для вступу до коледжу;

—          достатній рівень знань з основних загальноосвітніх предметів.

2. Відбіркові екзамени з загальної та спеціальної фізичної підготовки   проводяться   предметними   комісіями   профілюючих видів спорту коледжу.

3. Для участі у відбіркових та вступних екзаменах абітурієнту необхідно мати:

—          довідку лікаря про дозвіл брати участь у змаганнях;

—          необхідну спортивну форму, спортивне взуття;

—          свідоцтво про народження або паспорт;

—          ідентифікаційний номер;

—          копію наказу про присвоєння спортивного розряду згідно Типового навчального плану, класу, року народження;

—          характеристику з навчального закладу;

—          копію табелю успішності.

4. Вступні екзамени для абітурієнтів складаються з загальної та  спеціальної фізичної підготовки:

4.1. Результати з загальної фізичної підготовки  оцінюються відповідно до контрольних нормативів навчальних програм з видів спорту для                        КЗ “ДФКС”ДОР”.

4.2. Результати спеціальної фізичної підготовки оцінюються згідно з контрольними нормативами навчальних програм з видів спорту  для                       КЗ “ДФКС”ДОР”.

Результати зі спортивної підготовки для ігрових видів спорту  оцінюються з урахуванням кращих результатів змагань: першостей та чемпіонатів області, України або міжнародних змагань протягом 2020 року.

5. Вступні екзамени до КЗ “ДФКС”ДОР” проводяться після завершення навчального року на відділення:

— баскетбол (дівчата);

— баскетбол (юнаки);

— волейбол;

— плавання;

— теніс настільний;

— бокс;

— дзюдо;

— сучасне п’ятиборство;

— футбол;

— гімнастика художня;

— веслування на байдарках і каное;

— легка атлетика;

— веслування академічне;

— боротьба греко-римська;

— боротьба вільна;

— бадмінтон;

— хокей з шайбою;

— додатковий контингент.

6. Учні, які пройдуть конкурсний відбір, повинні надати у приймальну комісію наступні документи для зарахування:

—          копію наказу про присвоєння спортивного розряду;

—          картку профілактичних щеплень (облікова форма 063/у) з дільничної поліклініки або школи;

—          довідку з дільничної поліклініки (облікова форма – 86 – У);

—          довідку про стан здоров’я і дозвіл займатися певним видом спорту з Дніпропетровського обласного лікарсько-фізкультурного диспансеру;

—          на момент зарахування в коледж довідку про епідеміологічне оточення з дільничної поліклініки (за три доби до моменту прибуття);

—          якщо остання реакція Манту позитивна, тобто перевищує 4мм., абітурієнт повинен додати довідку з дільничної поліклініки про те, які обстеження проводилися з даного приводу і з якими результатами;

—          особову справу зі школи, табель з оцінками;

—          характеристику;

—          копію свідоцтва про народження;

—          свідоцтво про базову середню освіту;

—          довідку з місця проживання;

—          фотографії 3х4 – 6 штук;

—          довідки з місця роботи батьків;

—          ідентифікаційний номер;

—          копію паспорта;

—          документ про виписку з місця проживання для тимчасової прописки в коледж;

—          копію приписного свідоцтва учням, яким на час вступу до коледжу виповнилось 17 років.

Документи на зарахування приймаються тільки в присутності учня, тренера, батьків на підставі протоколу вступних іспитів, рішення методичного об’єднання про комплектування на 2021-2022 навчальний рік, заповненої особисто учнем заяви-угоди та проходження співбесіди з членами комісії а саме:

—          директором ДФКС;

—          заступником директора з навчально — методичної роботи;

—           заступником директора з навчальної роботи;

—           заступником директора з виховної роботи;

—           завідуючим медичної частиною;

—           лікарем – стоматологом;

—           психологом коледжу.

7. Наказ про зарахування учнів до коледжу видається після надання всіх необхідних документів.

8. Зарахування учнів до 7-11 класів коледжу проводиться наказом директора на підставі рішення приймальної комісії, після надання до коледжу необхідних документів. Після зарахування учнів до закладу з його особистим тренером укладається угода, де обумовлюються всі дії учня і тренера щодо навчання, виховання та удосконалення спортивної майстерності.

9. Початок навчальних занять з 01 вересня поточного року.

Зараховані учні забезпечуються безкоштовним харчуванням.

Учні, що проживають за межами м. Дніпро безкоштовно забезпечуються гуртожитком.

Заступник директора з навчально-методичної роботи                 В.О. Маменко

Заступник директора з навчальної роботи                                      О.В.Зайцева

Адреса коледжу: 49033, м. Дніпро

вул. Гладкова, 39.  Телефон (056)790-23-43

ЗА  ДОВІДКАМИ  ПРО  УМОВИ  І  ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ЕКЗАМЕНІВ  ЗВЕРТАТИСЯ  ДО  ЧЛЕНІВ ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ:

Плавання                   – Карташов Костянтин Миколайович (моб. 067-562-53-53).

Легка атлетика – Ярощук Василь Васильович (моб. 097-553-63-75).

Сендецький Юрій Володимирович(моб. 098-241-15-41).

Степанова Тетяна Володимирівна (моб. 067-896-4685)

Кохан Сергій Валентинович (моб. 096-817-64-55)

Олійник Віктор Якович (моб. 097-969-46-76)

Охріменко Олександр Володимирович (моб.067-279-84-56)

Крот Микола Ананійович (моб. 068-124-14-42)

Винник Артем Володимирович(моб. 066-332-06-43)

Веслування академічне – Дивуляк Світлана Алімовна(моб.097-490-02-35)

Ликова Алла Вікторівна (моб. 067-954-28-75)

Опенчук Наталія Петрівна (моб. 097-950-15-75)

Мусієнко Євгеній Володимирович (моб. 063-059-57-05)

Савицький Андрій Анатолійович (моб. 066-861-96-55)

Веслування на байдарках і каное –Гунько В’ячеслав Данилович (моб. 097-789-68-42).

Баскетбол (дівчата) – Онищенко Віола Миколаївна (моб. 067-639-22-59).

Баскетбол (юнаки) –  Марков Дмитро Іванович (моб. 067-562-40-67).

Маркова Ганна Вікторівна (моб. 093-163-74-03)

Волейбол – Пастернак Станіслав Маркович (моб. 097-976-93-10).

Дзюдо –          Пирог Юрій Анатолійович (моб. 098-446-23-16).

Лисогоря Віктор Іванович ( моб. 096-994-39-56)

Бокс – Бабенко Євгеній Анатолійович (моб 096-200-01-00).

Сучасне п’ятиборство – Денисенко Андрій Віталійович (моб. 098-812-77-76).

Гімнастика художня – Лісковська Ольга Олександрівна ( моб. 096-869-14-07)

Боротьба вільна – Гаюн Юрій Анатолійович ( моб. 067-565-03-70)

Боротьба греко-римська – Петрушкін Дмитро Вячеславович (моб. 066-719-91-27).

Теніс настільний – Коркін Сергій Жанович  (моб. 050-320-03-23).

Бадмінтон – Семенюта Вікторія Володимирівна (моб. 050-922-98-28).

Хокей з шайбою – Пронякін Руслан Анатолійович (моб. 098-293-78-08).

Футбол – Божко Олег Миколайович (моб. 067-719-47-31)

Прошенко Євгеній Олександрович 2004р.н., 2008р.н. –  (моб. 066-779-72-87)

Чернов Андрій Володимирович 2005р.н. – (моб. 096-634-63-77)

Прошенко Артем Олександрович2006р.н. – (моб. 066-549-52-19)

Пісний Андрій Миколайович 2007р.н. –  (моб. 050-180-17-45).

Додатковий контингент – Управління молоді і спорту Дніпропетровської обласної державної адміністрації (контактні тел. 745-19-76, 742-85-98)