ПОЛОЖЕННЯ про перевідні, відбіркові та вступні іспити на 2021 – 2022 навчальний рік

І. МЕТА  І  ЗАВДАННЯ

 

     I.              Основними завданнями закладу спеціалізованої освіти спортивного профілю є:

1.         пошук, відбір спортивно обдарованих дітей і молоді;

2.        забезпечення, організація та проведення інтенсивного та високоефективного навчально-тренувального процесу, забезпечення участі учнів і студентів у спортивних змаганнях різного рівня;

3.        створення учням (студентам) сприятливих умов для поєднання інтенсивного та високоефективного навчально-тренувального процесу та спортивної роботи з навчанням, відпочинком, відновленням сил і енергії тощо;

4.        підготовка спортсменів з олімпійських видів спорту, які здатні успішно брати участь у всеукраїнських та міжнародних спортивних змаганнях різного рівня;

5.        запровадження системи безперервної та ступеневої освіти на різних рівнях освіти для перспективних і висококваліфікованих спортсменів;

6.        проведення профорієнтаційної роботи з молоддю.

      II.          Визначення спортивної підготовки учнів, абітурієнтів згідно вимог Типового навчального плану по класу, курсу та року народження для СНЗСП.

   III.          Забезпечення якісного відбору і комплектування учнів і студентів ДФКС.

   IV.          Забезпечення підготовки спортивного резерву збірним командам області і України для участі в чемпіонатах Європи, світу, Юнацьких Олімпійських іграх Олімпійських ігор.

      V.          Популяризація профільних видів спорту училища в області і на Україні (плавання, легкої атлетики, веслування академічного, веслування на б/к, дзюдо, гімнастики художньої, баскетболу, волейболу, тенісу настільного, боротьби греко-римської, боротьби вільної, боксу,  сучасного п’ятиборства, футболу, бадмінтону, хокею з шайбою).

   VI.          Атестація, перевідні іспити, підсумкова атестація за навчальний рік, проводиться по аналізу:

 1. стану здоров’я;
 2. наявного розряду згідно класу, курсу та року народження, згідно вимог Типового навчального плану для СНЗСП;
 3. спортивних досягнень (результатів офіційних змагань за 2019-2020н.р.);
 4. навчання;
 5. дисципліни;
 6. виконання нормативів з ЗФП та СФП, згідно класу, курсу та року народження учбової програми ДФКС по профілюючим видам спорту ДФКС та додаткового контингенту.

VII.            Відбіркові та вступні іспити в 7 -11 клас проводяться на підставі:

1.      попереднього проходження Дніпропетровського лікарсько-фізкультурного диспансеру з дозволом на навчання в ДФКС;

2.      наявності спортивного розряду згідно класу і року народження відповідно вимог Типового навчального плану для СНЗСП;

3.      виконання нормативів з ЗФП та СФП згідно класу і року народження учбової програми ДФКС;

4.      співбесід і тестувань згідно вимог правил прийому ДФКС ДОР;

5.      прийом документів, заява-угода подаються в присутності особистого вчителя зі спорту(тренера),учня та батьків;

6.      зарахування проводиться на підставі рейтинга відбіркових іспитів по кількості набраних балів і маючої квоти вільних місць на відділенні по відбору та подачі необхідних документів з заявою-угодою в присутності учня ,вчителя зі спорту(тренера),батьків.

7.      Відбіркові іспити в 7-11 клас проводяться з 3-6 серпня 2020 року з 9.00 на спорудах ДФКС і міста.

VIII.          Для вступників на І курс ДФКС необхідно мати додатково:

 1. Документи про здачу ЗНО;
 2. приписне свідоцтво;
 3. виконання нормативів творчих конкурсів ДФКС з ЗФП та СФП згідно курсів і року народження;
 4. Творчій конкурс для вступу  ДФКС проводиться згідно наказу МОНУ і визначених терменів 2021 року з 9.00 по ЗФП та СФП на спорудах ДФКС і міста.

 

ІІ. КЕРІВНИЦТВО  ПРОВЕДЕННЯМ ЕКЗАМЕНІВ

 

Загальне керівництво організацією, підготовкою та проведенням перевідних, відбіркових та вступних іспитів прийому творчих конкурсів на І курс здійснюється комісією по відбору і комплектуванню на 2020-2021 навчальний рік.

Безпосереднє проведення іспитів покладається на методичні об’єднання                              з профілюючих видів спорту коледжу.

 

ІІІ. УЧАСНИКИ  ЕКЗАМЕНІВ

 

Учасникам іспитів є учні 6 – 11 класів, які бажають навчатися в 7 – 11 класах                  та на І курсі коледжу і мають необхідні антропометричні, фізіологічні і спортивні показники для досягнення вагомих успіхів в дорослому спорті.

До участі у вступних іспитах, творчих конкурсах допускаються учні – громадяни України, які мають спортивну підготовку в ДЮСШ та спортивний розряд згідно класу, курсу та року народження, згідно вимог Типового навчального плану для СНЗСП.

 

ІV. УМОВИ  ПРИЙОМУ  АБІТУРІЄНТІВ  І  КОМАНД. ПОРЯДОК  І 

ТЕРМІН  ПОВІДОМЛЕННЯ  І  ПРИЇЗД  НА  КОНКУРСНІ  ЕКЗАМЕНИ

 

Повідомлення про участь в конкурсних іспитах та творчих конкурсах подається в Дніпропетровський фаховий коледж спорту за адресою:

49033 м. Дніпро,    вул.   Гладкова, 39,  особисто, телеграмою   або   по телефонам: 067-675-91-52; 790-23-43, 790-23-41.

У повідомленні необхідно вказати кількість спортсменів, рік народження, клас, вид                                і спеціалізацію обраного виду спорту, тренерів і час приїзду. Крім того, необхідно вказати свою зворотню адресу і номер телефону.

Для приїзду і участі в конкурсних іспитах та творчих конкурсах кожний учасник повинен мати:

 1. довідку про стан здоров’я і дозвіл на участь у змаганнях;
 2. свідоцтво про народження або паспорт;
 3. ідентифікаційний номер;
 4. необхідну спортивну форму;
 5. копію наказу про присвоєння спортивного розряду;
 6. для вступу на І курс необхідно мати приписне свідоцтво.

 

V. ТЕРМІН  І  МІСЦЕ  ПРОВЕДЕННЯ

 

—          підсумкової атестації за 2019-2020 н.р.

—          перевідних іспитів;

—          відбіркових іспитів;

—          вступних іспитів в 7-11 клас та творчих конкурсів для вступу на І курс по видам спорту ДФКС додається;

—          за довідками про умови і час проведення іспитів звертатися до членів приймальної комісії (067-675-91-52; 790-23-43, 790-23-41) та старших вчителів зі спорту відділень.

 

VІ. Нормативи з загальної та спеціальної фізичної підготовки додаються в 7-11 класи та на І курс КЗ «ДФКС»ДОР» згідно класу і року народження та творчих конкурсів додаються.


І. Обов’язкові умови для вступу та переводу:

1.         Громадянство України.

2.         Поглиблений медичний огляд в ДОЛФД, незадовільний результат якого є підставою для відмови у зарахуванні.

3.         Огляд у стоматолога з відповідним висновком.

4.         Проходження тестування у психолога.

5.        Наявного спортивного розряду згідно класу і року народження вступника згідно вимог Типового начального плану з видів спорту для СНЗСП. Невиконання цих вимог є підставою для відмови у зарахуванні абітурієнта до коледжу.

6.        Виконання програми зі спортивної підготовки КЗ“ДФКС”ДОР” по СФП та ЗФП, які встановленні для відповідної вікової групи, згідно класу і року народження в 7-11 классах та на І курс.

Невиконання цих вимог є підставою для відмови у переводі в наступний клас та зарахування абітурієнта до коледжу.

7.        Зайняте місце на Олімпійських іграх, Юнацьких Олімпійських іграх, чемпіонатів Європи, Світу в різних вікових групах.

8.        Рівень спортивних досягнень в різних вікових групах на чемпіонатах України.

9.        Відношення до збірних  команд України:

— основний склад;

 кандидати;

 резервний склад.

10.    Позитивні оцінки із загальноосвітніх предметів.

11.    Позитивна характеристика з попереднього місця навчання.

ІІ. Учні, які пройшли конкурсний відбір, повинні надати у приймальну комісію коледжу наступні документи для зарахування:

1.      копію наказу про присвоєння спортивного розряду;

2.      картку профілактичних щеплень (облікова форма 063/О) з дільничної поліклініки або школи;

3.      довідку з дільничної поліклініки (облікова форма – 086/О О);

4.      довідку про стан здоров’я і дозвіл займатися певним видом спорту з Дніпропетровського обласного лікарсько-фізкультурного диспансеру;

5.      на момент зарахування в коледж довідку про епідеміологічне оточення з дільничної поліклініки (за три доби до моменту прибуття);

6.      якщо остання реакція Манту позитивна, тобто перевищує 4мм., абітурієнт повинен додати довідку з дільничної поліклініки про те, які обстеження проводилися з даного приводу і з якими результатами;

7.      особову довідку зі школи, табель з оцінками;

8.      характеристику;

9.      копію свідоцтва про народження;

10.  свідоцтво про базову середню освіту;

11.  довідку з місця проживання;

12.  фотографії 3х4 – 6 штук;

13.  довідки з місця роботи батьків;

14.  ідентифікаційний номер;

15.  копію паспорта;

16.  документ про виписку з місця проживання для тимчасової прописки в коледж;

17.  копію приписного свідоцтва учням, яким на час вступу до коледжу виповнилось 17 років.

ІІІ. Документи на зарахування приймаються тільки в присутності учня, тренера і батьків на підставі протоколу вступних іспитів, рішення методичного об’єднання про комплектування на 2020-2021 навчальний рік, заповненої особисто учнем заяви-угоди та проходження співбесіди з членами комісії а саме:

1.       директором ДФКС;

2.       завідуючим медичної частиною;

3.       лікарем – стоматологом;

4.       психологом коледжу;

5.       заступником директора з навчальної роботи;

6.       заступником директора з виховної роботи;

7.       заступником директора з навчально — методичної роботи;

8.       Документи по прийому в 7-11 класи та на І курс КЗ «ДФКС»ДОР» подаються  до медичної, спортивної та навчальної частин.

4

 

Рейтинг обчислювання нормативів і вимог перевідних і вступних іспитів проводиться приймальною комісією з урахуванням вимог Правил прийому до КЗ «ДФКС»ДОР» та спортивних досягнень по кількості набраних балів і маючої квоти вільних місць на відділені:

 

Зайняте місце на Олімпійських іграх, Юнацьких Олімпійських іграх, Чемпіонатах Європи і світу в різних вікових групах Зайняте місце на чемпіонатах України Члени складових збірних команд України Вправи з ЗФП Спеціалізація Наявність спортивного розряду, звання згідно типового навчального плану ВСЬОГО НАБРАНО БАЛІВ
Місце Кількість балів Кількість набраних балів Місце Зайняте місце Кількість балів Кількість набраних балів Кількість балів основний склад Кількість балів кандидат Кількість балів резерв Кількість набраних балів Результат вправи Кількість балів Кількість набраних балів Результат вправи Кількість балів Кількість набраних балів Результат вправи Кількість балів Кількість набраних балів Результат вправи Кількість балів Кількість набраних балів Результат вправи Кількість балів Кількість набраних балів Кількість балів Кількість набраних балів
1 200 1 200 200 175 150 200 200 200 200 200 200
2 195 2 195 195 195 195 195 195
3 190 3 190 190 190 190 190 190
4 185 4 185 185 185 185 185 185
5 175 5 175 175 175 175 175 175
6 165 6 165 165 165 165 165 165
7 155 7 155 155 155 155 155 155
8 140 8 140 140 140 140 140 140
9 124 9 124 124 124 124 124 124

 

 

З веслування академічного та веслування на байдарках і каное не допускаються учні, студенти, які не склали залік з плавання (7-10 класи – без урахування часу) та буксировки човна ( 11 класу, І – ІІІ курсу).

 


ЗА  ДОВІДКАМИ  ПРО  УМОВИ  І  ЧАС  ЕКЗАМЕНІВ  ЗВЕРТАТИСЯ  В  КОЛЕДЖ ДО  ПРИЙМАЛЬНОЇ  КОМІСІЇ

АБО  ЗА  ТЕЛЕФОНОМ: 790-23-43; 790-23-41

 

А також до відповідальних членів приймальної комісії:

 

Плавання – Карташов Костянтин Миколайович (моб. 067-562-53-53)

 

Легка атлетика – Ярощук Василь Васильович (моб. 097-553-63-75)

Сендецький Юрій Володимирович(моб. 098-241-15-41)

                             Степанова Тетяна Володимирівна (моб. 067-896-4685)

                             Кохан Сергій Валентинович (моб. 096-817-64-55)

                             Олійник Віктор Якович (моб. 097-969-46-76)

                             Охріменко Олександр Володимирович (моб.067-279-84-56)

                             Крот Микола Ананійович (моб. 068-124-14-42)

Винник Артем Володимирович(моб. 066-332-06-43)

 

Веслування академічне – Ликова Алла Вікторівна (моб. 067-954-28-75)

Опенчук Наталія Петрівна (моб. 097-950-15-75)

Дивуляк Світлана Алімовна(моб.097-490-02-35)

Мусієнко Євгеній Володимирович (моб. 063-059-57-05)

Савицький Андрій Анатолійович (моб. 066-861-96-55)

Шапошников Леонід Анатолійович (моб. 067-704-42-80)

 

Веслування на байдарках і каное – Гунько В’ячеслав Данилович (моб. 097-789-68-42)

 

Баскетбол (дівчата) – Онищенко Віола Миколаївна (моб. 067-639-22-59)

                                        

Баскетбол (юнаки) – Марков Дмитро Іванович (моб. 067-562-40-67)

Маркова Ганна Вікторівна (моб. 093-163-74-03)

                                         Мунтян Олександр Юрійович (моб. 097-153-12-06)

 

Волейбол – Пастернак Станіслав Маркович (моб. 097-976-93-10)

 

Дзюдо –  Пирог Юрій Анатолійович (моб. 098-446-23-16)

Лисогоря Віктор Іванович ( моб. 096-994-39-56)

 

Бокс – Бабенко Євгеній Анатолійович (моб 096-200-01-00)

 

Сучасне п’ятиборство –            Денисенко Андрій Віталійович (моб. 098-812-77-76)

Вишняков Ігор Михайлович (моб. 067-118-12-62)

 

Гімнастика художня – Лісковська Ольга Олександрівна ( моб. 096-869-14-07)

 

Боротьба вільна – Гаюн Юрій Анатолійович ( моб. 067-565-03-70)

 

Боротьба греко-римська – Петрушкін Дмитро Вячеславович (моб. 066-719-91-27).

 

Теніс настільний – Коркін Сергій Жанович  (моб. 050-320-03-23).

 

Бадмінтон – Семенюта Вікторія Володимирівна (моб. 050-922-98-28).

 

Хокей з шайбою – Пронякін Руслан Анатолійович (моб. 098-293-78-08).

 

Футбол – Божко Олег Миколайович (моб. 067-719-47-31)

Чернов Андрій Володимирович 2005р.н, 2009р.н.. – (моб. 096-634-63-77)

Прошенко Артем Олександрович2006р.н. – (моб. 066-549-52-19)

Пісний Андрій Миколайович 2007р.н. –  (моб. 050-180-17-45)

Прошенко Євгеній Олександрович 2008р.н. –  (моб. 066-779-72-87)

 

Додатковий контингент – Управління молоді і спорту Дніпропетровської обласної державної адміністрації (контактні тел. 745-19-76, 742-85-98)

ПЛАВАННЯ

І. Атестація, перевідні іспити, підсумкова атестація за навчальний рік, проводиться по аналізу:

1.      стану здоров’я;

2.      маючого розряду згідно класу, курсу та року народження, згідно вимог Типового навчального плану для СНЗСП;

3.      спортивних досягнень (результатів офіційних змагань за 2020-2021н.р.);

4.      навчання;

5.      дисципліни;

6.      виконання нормативів з ЗФП та СФП, згідно класу, курсу та року народження:

ЗФП:

ЮНАКИ ДІВЧАТА
а) стрибок у довжину з місця/см.; а) стрибок у довжину з місця/см.;
б) імітація гребкового руху на «хюттелі»/за 1хв. к-ть разів б) імітація гребкового руху на «хюттелі»/за 1хв. к-ть разів

СФП:

ЮНАКИ ДІВЧАТА
а) час подолання стартової ділянки 10 м.

б) результат змагальної дистанції ,згідно зафіксованого результату у 50- метровому басейні на першостях , Чемпіонатах області, України та міжнародних змаганнях, який надається абітурієнтом в друкованному  протоколі змагань.

а) час подолання стартової ділянки 10 м

б) результат змагальної дистанції ,згідно зафіксованого результату у 50- метровому басейні на першостях , Чемпіонатах області, України та міжнародних змаганнях, який надається абітурієнтом в друкованному  протоколі змагань.

ІІ. Відбіркові та вступні іспити в 7 -11 клас проводяться на підставі:

1.      попереднього проходження Дніпропетровського лікарсько-фізкультурного диспансеру з дозволом на навчання в ДФКС;

2.      наявності маючого спортивного розряду згідно класу і року народження відповідно вимог Типового навчального плану для СНЗСП;

3.      виконання нормативів з ЗФП та СФП згідно класу і року народження учбової програми ДФКС;

4.      співбесід і тестувань згідно вимог правил прийому ДФКС ДОР;

5.      прийом документів, заява-угода подаються в присутності особистого вчителя зі спорту(тренера),учня та батьків;

6.      зарахування проводиться на підставі рейтинга відбіркових іспитів по кількості набраних балів і маючої квоти вільних місць на відділенні по відбору та подачі необхідних документів з заявою-угодою в присутності учня,вчителя зі спорту(тренера),батьків.

7.      Відбіркові іспити в 7-11 клас проводяться 28-30.04.2021 року

8.      з 9.00.

ІІІ.Вступні іспити в 7-11 клас проводяться 24-25.06.2021 року з 9.00.

IV. Для вступників на І курс ДФКС необхідно мати:

 1. документи про здачу ЗНО;
 2. приписне свідоцтво;
 3. попереднє проходження Дніпропетровського лікарсько-фізкультурного диспансеру з дозволом на навчання в ДФКС;
 4. наявність спортивного розряду згідно курсу й року народження відповідно вимог Типового навчального плану для СНЗСП;
 5. виконання нормативів творчих конкурсів ДФКС з ЗФП та СФП згідно курсів і року народження;
 6. співбесіди та тестування згідно вимог правил прийому ДФКС ДОР;
 7. рішення по зарахуванню до ДФКС проводиться на підставі рейтинга кількості набраних балів в творчому конкурсі і маючої квоти вільних місць на відділенні по відбору та подачі необхідних документів з заявою-угодою в присутності студента ,вчителя зі спорту(тренера);
 8. Творчий конкурс з ЗФП та СФП  для вступу ДФКС проводиться 10.07.2021 року з 9.00.
 9. Проведення  співбесіди та вступних іспитів з української мови 12.04.2021 року з 9.00.

ЗФП:

ЮНАКИ ДІВЧАТА
а) стрибок у довжину з місця/см.; а) стрибок у довжину з місця/см.;
б) імітація гребкового руху на «хюттелі»/за 1хв. к-ть разів б) імітація гребкового руху на «хюттелі»/за 1хв. к-ть разів

СФП:

ЮНАКИ ДІВЧАТА
а) час подолання стартової ділянки 10 м;

б) пропливання  основним способом 50 метрів.

а) час подолання  стартової ділянки 10 м;

б) пропливання  основним способом 50 метрів

ІV.За довідкою про умови і час початку іспитів звертатися до старшого вчителя зі спорту відділення плавання КАРТАШОВА  КОСТЯНТИНА  МИКОЛАЙОВИЧА (моб. 067-562-53-53).

VНормативи з загальної та спеціальної фізичної підготовки додаються.

                                                                                                                                                        

ЛЕГКА АТЛЕТИКА

І. Атестація, перевідні іспити, підсумкова атестація за навчальний рік, проводиться по аналізу:

1.      стану здоров’я;

2.      маючого розряду згідно класу, курсу та року народження, згідно вимог Типового навчального плану для СНЗСП;

3.      спортивних досягнень (результатів офіційних змагань за 2020-2021н.р.);

4.      навчання;

5.      дисципліни;

6.      виконання нормативів з ЗФП та СФП, згідно класу, курсу та року народження:

ЗФП:

ЮНАКИ ДІВЧАТА
а) стрибок з місця у довжину; а) стрибок з місця у довжину;
б) стрибок з місця у довжину потрійний(спринт, стрибки, багатоборство,метання, витривалість); б) стрибок з місця у довжину потрійний (спринт, стрибки, багатоборство, метання, витривалість);

СФП:

ЮНАКИ ДІВЧАТА
а) біг на 30 м. з ходу (спринт, стрибки, багатоборство); а) біг на 30 м. з ходу (спринт, стрибки, багатоборство);
б) кидання ядра через голову назад/6 кг. (метання); б) кидання ядра через голову назад/4 кг. (метання);
в) біг на 100м. з низького старту

(витривалість).

в) біг на 100м. з низького старту

(витривалість).

ІІ. Відбіркові та вступні іспити в 7 -11 клас проводяться на підставі:

1.      попереднього проходження Дніпропетровського лікарсько-фізкультурного диспансеру з дозволом на навчання в ДФКС;

2.      наявності маючого спортивного розряду згідно класу і року народження відповідно вимог Типового навчального плану для СНЗСП;

3.      виконання нормативів з ЗФП та СФП згідно класу і року народження учбової програми ДФКС;

4.      співбесід і тестувань згідно вимог правил прийому ДФКС ДОР;

5.      прийом документів, заява-угода подаються в присутності особистого вчителя зі спорту(тренера),учня та батьків;

6.      зарахування проводиться на підставі рейтинга відбіркових іспитів по кількості набраних балів і маючої квоти вільних місць на відділенні по відбору та подачі необхідних документів з заявою-угодою в присутності учня, вчителя зі спорту(тренера),батьків.

7.      Відбіркові іспити в 7-11 клас проводяться 23-24.04, 14-15.05.2021року з 9.00.

ІІІ. Вступні іспити в 7-11 клас проводяться 17.06.2021року з 9.00.

IV. Для вступників на І курс ДФКС необхідно мати:

 1. документи про здачу ЗНО;
 2. приписне свідоцтво;
 3. попереднє проходження Дніпропетровського лікарсько-фізкультурного диспансеру з дозволом на навчання в ДФКС;
 4. наявність спортивного розряду згідно курсу й року народження відповідно вимог Типового навчального плану для СНЗСП;
 5. виконання нормативів творчих конкурсів ДФКС з ЗФП та СФП згідно курсів і року народження;
 6. співбесіди та тестування згідно вимог правил прийому ДФКС ДОР;
 7. рішення по зарахуванню до ДФКС проводиться на підставі рейтинга кількості набраних балів в творчому конкурсі і маючої квоти вільних місць на відділенні по відбору та подачі необхідних документів з заявою-угодою в присутності студента ,вчителя зі спорту(тренера);
 8. Творчий конкурс з ЗФП та СФП для вступу  ДФКС проводиться 10.07.2021 року з 9.00.
 9. Проведення  співбесіди та вступних іспитів з української мови проводиться 12.07.2021 року з 9.00.

ЗФП:

ЮНАКИ ДІВЧАТА
а) стрибок з місця у довжину; а) стрибок з місця у довжину;
б) стрибок з місця у довжину потрійний(спринт, стрибки, багатоборство,метання, витривалість); б) стрибок з місця у довжину потрійний (спринт, стрибки, багатоборство, метання, витривалість);

СФП:

ЮНАКИ ДІВЧАТА
а) біг на 30 м. з ходу (спринт, стрибки, багатоборство); а) біг на 30 м. з ходу (спринт, стрибки, багатоборство);
б) кидання ядра через голову назад/6 кг. (метання); б) кидання ядра через голову назад/4 кг. (метання);
в) біг на 100м. з низького старту

(витривалість).

в) біг на 100м. з низького старту

(витривалість).

ІV. За довідкою про умови і час початку іспитів звертатися до старшого вчителя зі спорту відділення легкої атлетики СЕНДЕЦЬКОГО ЮРІЯ ВОЛОДИМИРОВИЧА  (тел. 098-24-11-541); та старшого тренера області з легкої атлетики  ЯРОЩУКА  ВАСИЛЯ  ВАСИЛЬОВИЧА  (тел. 097-55-36-375).

VНормативи з загальної та спеціальної фізичної підготовки додаються.

ВЕСЛУВАННЯ  АКАДЕМІЧНЕ

І. Атестація, перевідні іспити, підсумкова атестація за навчальний рік, проводиться по аналізу:

1.      стану здоров’я;

2.      маючого розряду згідно класу, курсу та року народження, згідно вимог Типового навчального плану для СНЗСП;

3.      спортивних досягнень (результатів офіційних змагань за 2020-2021н.р.);

4.      навчання;

5.      дисципліни;

6.      виконання нормативів з ЗФП та СФП, згідно класу, курсу та року народження:

ЗФП:

ЮНАКИ ДІЧАТА
1) біг згідно віку на час 1) біг згідно віку на час
2) стрибок у довжину з місця 2) стрибок у довжину з місця
3) плавання згідно класу і року народження без урахування часу, для 11 класу плавання з буксируванням човна 200 метрів на воді без урахування часу 3) плавання згідно класу і року народження без урахування часу, для 11 класу плавання з буксируванням човна 200 метрів на воді без урахування часу

СФП:

ЮНАКИ ДІВЧАТА
1) веслування на тренажері «Концепт» згідно дистанції/на час 1) веслування на тренажері «Концепт» згідно дистанції/на час

ІІ. Відбіркові та вступні іспити в 7 -11 клас проводяться на підставі:

1.      попереднього проходження Дніпропетровського лікарсько-фізкультурного диспансеру з дозволом на навчання в ДФКС;

2.      наявності маючого спортивного розряду згідно класу і року народження відповідно вимог Типового навчального плану для СНЗСП;

3.      виконання нормативів з ЗФП та СФП згідно класу і року народження учбової програми ДФКС;

4.      співбесід і тестувань згідно вимог правил прийому ДФКС ДОР;

5.      прийом документів, заява-угода подаються в присутності особистого вчителя зі спорту(тренера),учня та батьків;

6.      зарахування проводиться на підставі рейтинга відбіркових іспитів по кількості набраних балів і маючої квоти вільних місць на відділенні по відбору та подачі необхідних документів з заявою-угодою в присутності учня, вчителя зі спорту(тренера),батьків.

7.      Відбіркові іспити в 7-11 клас проводяться 15 липня 2021 року з 9.00.

ІІІ.Вступні іспити в 7-11 клас проводяться 05.07.2021 року з 9.00.

IV. Для вступників на І курс ДФКС необхідно мати:

1.      документи про здачу ЗНО;

2.      приписне свідоцтво;

3.      попереднє проходження Дніпропетровського лікарсько-фізкультурного диспансеру з дозволом на навчання в ДФКС;

4.      наявність спортивного розряду згідно курсу й року народження відповідно вимог Типового навчального плану для СНЗСП;

5.      виконання нормативів творчих конкурсів ДФКС з ЗФП та СФП згідно курсів і року народження;

6.      співбесіди та тестування згідно вимог правил прийому ДФКС ДОР;

7.      рішення по зарахуванню до ДФКС проводиться на підставі рейтинга кількості набраних балів в творчому конкурсі і маючої квоти вільних місць на відділенні по відбору та подачі необхідних документів з заявою-угодою в присутності студента ,вчителя зі спорту(тренера);

8.      Творчий конкурс з ЗФП та СФП для вступу  ДФКС проводиться 06.07.2021 року з 9.00.

 1. Проведення  співбесіди та вступних іспитів з української мови проводиться 13.07.2021 року з 9.00.

ЗФП:

ЮНАКИ ДІВЧАТА
1) Біг на 3000м/на час. 1) Біг на 3000м/на час.
2) стрибок у довжину 2) стрибок у довжину
3) плавання з буксируванням човна 200 метрів на воді без урахування часу 3) плавання з буксируванням човна 200 метрів на воді без урахування часу

СФП:

ЮНАКИ ДІВЧАТА
1) веслування на воді 1х, 2- /на час. 1) веслування на воді 1х, 2- /на час.

 

VІ. За довідкою про умови і час початку іспитів звертатися до старшого вчителя зі спорту відділення веслування академічного – ЛИКОВОЇ АЛЛИ ВІКТОРІВНИ (067-954-28-75,та вчителів зі спорту: ОПЕНЧУК НАТАЛІЇ ПЕТРІВНИ (097-950-15-75), ДИВУЛЯК СВІТЛАНИ АЛІМІВНИ (моб. 067-490-02-35 ), САВИЦЬКОГО АНДРІЯ АНАТОЛІЙОВИЧА ( моб 066-861-96-55), ШАПОШНИКОВ ЛЕОНІД АНАТОЛЬОВИЧ ( моб.067-704-42-80), МУСІЄНКО ЄВГЕНІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ ( моб. 096-930-61-80).

VНормативи з загальної та спеціальної фізичної підготовки додаються.

ВЕСЛУВАННЯ  НА  БАЙДАРКАХ  І  КАНОЕ

 

І. Атестація, перевідні іспити, підсумкова атестація за навчальний рік, проводиться по аналізу:

1.      стану здоров’я;

2.      маючого розряду згідно класу, курсу та року народження, згідно вимог Типового навчального плану для СНЗСП;

3.      спортивних досягнень (результатів офіційних змагань за 2020-2021н.р.);

4.      навчання;

5.      дисципліни;

6.      виконання нормативів з ЗФП та СФП, згідно класу, курсу та року народження:

ЗФП:

ЮНАКИ ДІВЧАТА
а) тяга штанги лежачі на животі/2хв.(кіл-ть разів); а) тяга штанги лежачі на животі/2хв.(кіл-ть разів);
б) жим штанги лежачі на спині/2 хв.(кіл-ть разів) б) жим штанги лежачі на спині/2 хв.(кіл-ть разів)

СФП:

ЮНАКИ ДІВЧАТА
а) веслування згідно дистанції та класу човна на час а) веслування згідно дистанції та класу човна на час
б) буксировка човна (без урахування часу) б) буксировка човна (без урахування часу)

ІІ. Відбіркові та вступні іспити в 7 -11 клас проводяться на підставі:

1.      попереднього проходження Дніпропетровського лікарсько-фізкультурного диспансеру з дозволом на навчання в ДФКС;

2.      наявності маючого спортивного розряду згідно класу і року народження відповідно вимог Типового навчального плану для СНЗСП;

3.      виконання нормативів з ЗФП та СФП згідно класу і року народження учбової програми ДФКС;

4.      співбесід і тестувань згідно вимог правил прийому ДФКС ДОР;

5.      прийом документів, заява-угода подаються в присутності особистого вчителя зі спорту(тренера),учня та батьків;

6.      зарахування проводиться на підставі рейтинга відбіркових іспитів по кількості набраних балів і маючої квоти вільних місць на відділенні по відбору та подачі необхідних документів з заявою-угодою в присутності учня, вчителя зі спорту(тренера),батьків.

7.      Відбіркові іспити в 7-11 клас проводяться 18.05.2021 року з 9.00.

ІІІ.Вступні іспити в 7-11 клас проводяться 07-08.06.2021 року з 9.00.

IV. Для вступників на І курс ДФКС необхідно мати:

 1. документи про здачу ЗНО;
 2. приписне свідоцтво;
 3. попереднє проходження Дніпропетровського лікарсько-фізкультурного диспансеру з дозволом на навчання в ДФКС;
 4. наявність спортивного розряду згідно курсу й року народження відповідно вимог Типового навчального плану для СНЗСП;
 5. виконання нормативів творчих конкурсів ДФКС з ЗФП та СФП згідно курсів і року народження;
 6. співбесіди та тестування згідно вимог правил прийому ДФКС ДОР;
 7. рішення по зарахуванню до ДФКС проводиться на підставі рейтинга кількості набраних балів в творчому конкурсі і маючої квоти вільних місць на відділенні по відбору та подачі необхідних документів з заявою-угодою в присутності студента ,вчителя зі спорту(тренера);
 8. Творчий конкурс з ЗФП та СФП для вступу ДФКС проводиться 08.07.2021 року з 9.00.
 9. Проведення  співбесіди та вступних іспитів з української мови проводиться 13.07.2021 року з 9.00.

ЗФП:

ЮНАКИ ДІВЧАТА
а) тяга штанги лежачі на животі/2хв.(кіл-ть разів); а) тяга штанги лежачі на животі/2хв.(кіл-ть разів);
б) жим штанги лежачі на спині/2 хв.(кіл-ть разів) б) жим штанги лежачі на спині/2 хв.(кіл-ть разів)

СФП:

ЮНАКИ ДІВЧАТА
а) веслування згідно дистанції та класу човна на час а) веслування згідно дистанції та класу човна на час
б) буксировка човна (без урахування часу) б) буксировка човна (без урахування часу)

 

VІ. За довідкою про умови і час початку іспитів звертатися до старшого вчителя зі спорту відділення веслування на байдарках і каное – ГУНЬКА ВЯЧЕСЛАВА ДАНИЛОВИЧА (тел. 097-789-68-42, 763-49-74, 763-15-61).

VНормативи з загальної та спеціальної фізичної підготовки додаються.

ДЗЮДО

 

І. Атестація, перевідні іспити, підсумкова атестація за навчальний рік, проводиться по аналізу:

1.      стану здоров’я;

2.      маючого розряду згідно класу, курсу та року народження, згідно вимог Типового навчального плану для СНЗСП;

3.      спортивних досягнень (результатів офіційних змагань за 2020-2021н.р.);

4.      навчання;

5.      дисципліни;

6.      виконання нормативів з ЗФП та СФП, згідно класу, курсу та року народження:

ЗФП:

ЮНАКИ ДІВЧАТА
а) Підтягування на поперечені а) Підтягування на поперечені
в) Біг 1000м. в) Крос 1000м.

СФП:

ЮНАКИ ДІВЧАТА
а) виконання 6 прийомів на

швидкість/вліво, вправо (сек.).

а) виконання 6 прийомів на

швидкість/вліво, вправо (сек.).

ІІ. Відбіркові та вступні іспити в 7 -11 клас проводяться на підставі:

1.      попереднього проходження Дніпропетровського лікарсько-фізкультурного диспансеру з дозволом на навчання в ДФКС;

2.      наявності маючого спортивного розряду згідно класу і року народження відповідно вимог Типового навчального плану для СНЗСП;

3.      виконання нормативів з ЗФП та СФП згідно класу і року народження учбової програми ДФКС;

4.      співбесід і тестувань згідно вимог правил прийому ДФКС ДОР;

5.      прийом документів, заява-угода подаються в присутності особистого вчителя зі спорту(тренера),учня та батьків;

6.      зарахування проводиться на підставі рейтинга відбіркових іспитів по кількості набраних балів і маючої квоти вільних місць на відділенні по відбору та подачі необхідних документів з заявою-угодою в присутності учня, вчителя зі спорту(тренера),батьків.

7.      Відбіркові іспити в 7-11 клас проводяться 25.05.2021 року з 9.00.

ІІІ.Вступні іспити в 7-11 клас проводяться 15.06.2021 року з 9.00.

IV. Для вступників на І курс ДФКС необхідно мати:

 1. документи про здачу ЗНО;
 2. приписне свідоцтво;
 3. попереднє проходження Дніпропетровського лікарсько-фізкультурного диспансеру з дозволом на навчання в ДФКС;
 4. наявність спортивного розряду згідно курсу й року народження відповідно вимог Типового навчального плану для СНЗСП;
 5. виконання нормативів творчих конкурсів ДФКС з ЗФП та СФП згідно курсів і року народження;
 6. співбесіди та тестування згідно вимог правил прийому ДФКС ДОР;
 7. рішення по зарахуванню до ДФКС проводиться на підставі рейтинга кількості набраних балів в творчому конкурсі і маючої квоти вільних місць на відділенні по відбору та подачі необхідних документів з заявою-угодою в присутності студента ,вчителя зі спорту(тренера);
 8. Творчий конкурс з ЗФП та СФП для вступу  ДФКС проводиться 06.07.2021 року з 9.00.
 9. Проведення  співбесіди та вступних іспитів з української мови проводиться 13.07.2021 року з 9.00.

ЗФП:

ЮНАКИ ДІВЧАТА
а) Підтягування на поперечені; а) Підтягування на поперечені;
б) Біг 1000 м. б) Крос 1000 м.

СФП:

ЮНАКИ ДІВЧАТА
а) виконання 6 прийомів на

швидкість/вліво, вправо (сек.).

а) виконання 6 прийомів на

швидкість/вліво, вправо (сек.).

 

VІ. За довідкою про умови і час початку іспитів звертатися до старшого вчителя зі спорту відділення дзюдо – ПИРОГА ЮРІЯ АНАТОЛІЙОВИЧА (тел. 098-446-23-16), вчителя зі спорту відділення дзюдо ЛИСОГОРІ  ВІКТОРА  ІВАНОВИЧА (тел. 098-240-64-03).

VНормативи з загальної та спеціальної фізичної підготовки додаються.

ГІМНАСТИКА ХУДОЖНЯ

І. Атестація, перевідні іспити, підсумкова атестація за навчальний рік, проводиться по аналізу:

1.      стану здоров’я;

2.      маючого розряду згідно класу, курсу та року народження, згідно вимог Типового навчального плану для СНЗСП;

3.      спортивних досягнень (результатів офіційних змагань за 2020-2021н.р.);

4.      навчання;

5.      дисципліни;

6.      виконання нормативів з ЗФП та СФП, згідно класу, курсу та року народження:

ЗФП:

ДІВЧАТА
а) стрибучість (серія стрибків: 4 подвійних, 4 у гору, ноги нарізно 10 серій);

б) гнучкість (лежачі на животі на підлозі, сильно нахилитися назад).

СФП:

ДІВЧАТА
а) рівновага (підняти ногу вперед, в бік, назад без опори 8 сек. праву, ліву).

 

ІІ. Відбіркові та вступні іспити в 7 -11 клас проводяться на підставі:

1.      попереднього проходження Дніпропетровського лікарсько-фізкультурного диспансеру з дозволом на навчання в ДФКС;

2.      наявності маючого спортивного розряду згідно класу і року народження відповідно вимог Типового навчального плану для СНЗСП;

3.      виконання нормативів з ЗФП та СФП згідно класу і року народження учбової програми ДФКС;

4.      співбесід і тестувань згідно вимог правил прийому ДФКС ДОР;

5.      прийом документів, заява-угода подаються в присутності особистого вчителя зі спорту(тренера),учня та батьків;

6.      зарахування проводиться на підставі рейтинга відбіркових іспитів по кількості набраних балів і маючої квоти вільних місць на відділенні по відбору та подачі необхідних документів з заявою-угодою в присутності учня, вчителя зі спорту(тренера),батьків.

7.      Відбіркові іспити в 7-11 клас проводяться 24.04.2021 року з 9.00.

ІІІ.Вступні іспити в 7-11 клас проводяться 10.06.2021 року з 9.00.

IV. Для вступників на І курс ДФКС необхідно мати:

 1. документи про здачу ЗНО;
 2. приписне свідоцтво;
 3. попереднє проходження Дніпропетровського лікарсько-фізкультурного диспансеру з дозволом на навчання в ДФКС;
 4. наявність  спортивного розряду згідно курсу й року народження відповідно вимог Типового навчального плану для СНЗСП;
 5. виконання нормативів творчих конкурсів ДФКС з ЗФП та СФП згідно курсів і року народження;
 6. співбесіди та тестування згідно вимог правил прийому ДФКС ДОР;
 7. рішення по зарахуванню до ДФКС проводиться на підставі рейтинга кількості набраних балів в творчому конкурсі і маючої квоти вільних місць на відділенні по відбору та подачі необхідних документів з заявою-угодою в присутності студента ,вчителя зі спорту(тренера);
 8. Творчий конкурс з ЗФП та СФП для вступу  ДФКС проводиться 10.07.2021 року з 9.00.
 9. Проведення  співбесіди та вступних іспитів з української мови проводиться 12.07.2021 року з 9.00.

ЗФП:

ДІВЧАТА
а) стрибучість (серія стрибків: 4 подвійних, 4 у гору, ноги нарізно 10 серій);

б) гнучкість (лежачі на животі на підлозі, сильно нахилитися назад).

СФП:

ДІВЧАТА
а) рівновага (підняти ногу вперед, в бік, назад без опори 8 сек. праву, ліву).

 

VІ. За довідкою про умови і час початку іспитів звертатися до голови федерації Дніпропетровської області з гімнастики художньої – МОЛЧАНОВОЇ    ТЕТЯНИ   МИХАЙЛІВНИ    (тел067-965-53-20), або додатково до старшого вчителя зі спорту відділення гімнастики художньої ЛІСКОВСЬКОЇ ОЛЬГИ ОЛЕКСАНДРІВНИ  (моб. 096-869-14-07).

VНормативи з загальної та спеціальної фізичної підготовки додаються.

 

БАСКЕТБОЛ (дівчата)

І. Атестація, перевідні іспити, підсумкова атестація за навчальний рік, проводиться по аналізу:

1.      стану здоров’я;

2.      маючого розряду згідно класу, курсу та року народження, згідно вимог Типового навчального плану для СНЗСП;

3.      спортивних досягнень (результатів офіційних змагань за 2020-2021н.р.);

4.      навчання;

5.      дисципліни;

6.      виконання нормативів з ЗФП та СФП, згідно класу, курсу та року народження:

 

ЗФП:

ДІВЧАТА
а) стрибок у довжину з місця;

б) човниковий біг (2 р. х 40 сек. через 2 хв. відпочинку).

СФП:

ДІВЧАТА
а) середній кидок у кошик з п’яти точок (по 2 кидка з точки у 2 кола/без ліміту часу).

 

ІІ. Відбіркові та вступні іспити в 7 -11 клас проводяться на підставі:

1.      попереднього проходження Дніпропетровського лікарсько-фізкультурного диспансеру з дозволом на навчання в ДФКС;

2.      наявності маючого спортивного розряду згідно класу і року народження відповідно вимог Типового навчального плану для СНЗСП;

3.      виконання нормативів з ЗФП та СФП згідно класу і року народження учбової програми ДФКС;

4.      співбесід і тестувань згідно вимог правил прийому ДФКС ДОР;

5.      прийом документів, заява-угода подаються в присутності особистого вчителя зі спорту(тренера),учня та батьків;

6.      зарахування проводиться на підставі рейтинга відбіркових іспитів по кількості набраних балів і маючої квоти вільних місць на відділенні по відбору та подачі необхідних документів з заявою-угодою в присутності учня,вчителя зі спорту(тренера),батьків.

7.      Відбіркові іспити в 7-11 клас проводяться 26.02-14.03.2021 року з 9.00.

ІІІ.Вступні іспити в 7-11 клас проводяться 03.06.2021 року з 9.00.

IV. Для вступників на І курс ДФКС необхідно мати:

 1. документи про здачу ЗНО;
 2. приписне свідоцтво;
 3. попереднє проходження Дніпропетровського лікарсько-фізкультурного диспансеру з дозволом на навчання в ДФКС;
 4. наявність спортивного розряду згідно курсу й року народження відповідно вимог Типового навчального плану для СНЗСП;
 5. виконання нормативів творчих конкурсів ДФКС з ЗФП та СФП згідно курсів і року народження;
 6. співбесіди та тестування згідно вимог правил прийому ДФКС ДОР;
 7. рішення по зарахуванню до ДФКС проводиться на підставі рейтинга кількості набраних балів в творчому конкурсі і маючої квоти вільних місць на відділенні по відбору та подачі необхідних документів з заявою-угодою в присутності студента ,вчителя зі спорту(тренера);
 8. Творчий конкурс з ЗФП та СФП для вступу  ДФКС проводиться 05.07.2021 року з 9.00.
 9. Проведення  співбесіди та вступних іспитів з української мови проводиться 12.07.2021 року з 9.00.

ЗФП:

ДІВЧАТА
а) Переміщення 5м.х6/сек.

б) Переміщення швидкісний біг, 98м./сек.

СФП:

ДІВЧАТА
а) Тест переміщення Vincentek/ сек.

б) Точність виконання передачі/бали

в) Кидки з точок «40»/%

 

VІ. За довідкою про умови і час початку іспитів звертатися до старшого вчителя зі спорту відділення баскетболу (дівчата) ОНИЩЕНКО ВІОЛИ МИКОЛАЇВНИ (моб. 067-639-22-59).

VНормативи з загальної та спеціальної фізичної підготовки додаються.

БАСКЕТБОЛ (юнаки)

І. Атестація, перевідні іспити, підсумкова атестація за навчальний рік, проводиться по аналізу:

1.      стану здоров’я;

2.      маючого розряду згідно класу, курсу та року народження, згідно вимог Типового навчального плану для СНЗСП;

3.      спортивних досягнень (результатів офіційних змагань за 2020-2021н.р.);

4.      навчання;

5.      дисципліни;

6.      виконання нормативів з ЗФП та СФП, згідно класу, курсу та року народження:

 

ЗФП:

ЮНАКИ
а) стрибок у довжину з місця/см.;

б) Човниковий біг (2 р. х 40 сек. через 2 хв. відпочинку);

СФП:

ЮНАКИ
а) середній кидок у кошик з п’яти точок (по 2 кидки з точки у 2 кола/без ліміту часу).

 

ІІ. Відбіркові та вступні іспити в 7 -11 клас проводяться на підставі:

1.      попереднього проходження Дніпропетровського лікарсько-фізкультурного диспансеру з дозволом на навчання в ДФКС;

2.      наявності маючого спортивного розряду згідно класу і року народження відповідно вимог Типового навчального плану для СНЗСП;

3.      виконання нормативів з ЗФП та СФП згідно класу і року народження учбової програми ДФКС;

4.      співбесід і тестувань згідно вимог правил прийому ДФКС ДОР;

5.      прийом документів, заява-угода подаються в присутності особистого вчителя зі спорту(тренера),учня та батьків;

6.      зарахування проводиться на підставі рейтинга відбіркових іспитів по кількості набраних балів і маючої квоти вільних місць на відділенні по відбору та подачі необхідних документів з заявою-угодою в присутності учня, вчителя зі спорту(тренера),батьків.

7.      Відбіркові іспити в 7-11 клас проводяться 07.05.2021 року з 9.00.

ІІІ.Вступні іспити в 7-11 клас проводяться 11.06.2021 року з 9.00.

IV. Для вступників на І курс ДФКС необхідно мати:

 1. документи про здачу ЗНО;
 2. приписне свідоцтво;
 3. попереднє проходження Дніпропетровського лікарсько-фізкультурного диспансеру з дозволом на навчання в ДФКС;
 4. наявність спортивного розряду згідно курсу й року народження відповідно вимог Типового навчального плану для СНЗСП;
 5. виконання нормативів творчих конкурсів ДФКС з ЗФП та СФП згідно курсів і року народження;
 6. співбесіди та тестування згідно вимог правил прийому ДФКС ДОР;
 7. рішення по зарахуванню до ДФКС проводиться на підставі рейтинга кількості набраних балів в творчому конкурсі і маючої квоти вільних місць на відділенні по відбору та подачі необхідних документів з заявою-угодою в присутності студента ,вчителя зі спорту(тренера);
 8. Творчий конкурс з ЗФП та СФП для вступу ДФКС проводиться 06 липня 2021 року з 9.00.
 9. Проведення  співбесіди та вступних іспитів з української мови проводиться 13.07.2021р. з 9.00

ЗФП:

ЮНАКИ
а) Переміщення 5м.х6/сек.

б) Переміщення швидкісний біг, 98м./сек.

СФП:

ЮНАКИ
а) Тест переміщення Vincentek

б) Точність виконання передачі/бали

в) Кидки з точок «40»/%

 

VІ. За довідкою про умови і час початку іспитів звертатися до старшого вчителя зі спорту відділення баскетболу (юнаки) МАРКОВА  ДМИТРА  ІВАНОВИЧА (тел. 067-562-40-67).

VНормативи з загальної та спеціальної фізичної підготовки додаються.

    

ТЕНІС  НАСТІЛЬНИЙ

І. Атестація, перевідні іспити, підсумкова атестація за навчальний рік, проводиться по аналізу:

1.      стану здоров’я;

2.      маючого розряду згідно класу, курсу та року народження, згідно вимог Типового навчального плану для СНЗСП;

3.      спортивних досягнень (результатів офіційних змагань за 2020-2021н.р.);

4.      навчання;

5.      дисципліни;

6.      виконання нормативів з ЗФП та СФП, згідно класу, курсу та року народження:

ЗФП:

ЮНАКИ ДІВЧАТА
а) стрибки у довжину з місця (см.); а) стрибки у довжину з місця (см.);

СФП:

ЮНАКИ ДІВЧАТА
а) переміщення в триметровій зоні

за 1 хв/к-ть разів

а) переміщення в триметровій зоні

за 1 хв/к-ть разів

б) стрибки через гімнастичну лаву

(кіл-ть разів за 1 хв.).

б) стрибки через гімнастичну лаву

(кіл-ть разів за 1 хв.)

 

ІІ. Відбіркові та вступні іспити в 7 -11 клас проводяться на підставі:

1.      попереднього проходження Дніпропетровського лікарсько-фізкультурного диспансеру з дозволом на навчання в ДФКС;

2.      наявності маючого спортивного розряду згідно класу і року народження відповідно вимог Типового навчального плану для СНЗСП;

3.      виконання нормативів з ЗФП та СФП згідно класу і року народження учбової програми ДФКС;

4.      співбесід і тестувань згідно вимог правил прийому ДФКС ДОР;

5.      прийом документів, заява-угода подаються в присутності особистого вчителя зі спорту(тренера),учня та батьків;

6.      зарахування проводиться на підставі рейтинга відбіркових іспитів по кількості набраних балів і маючої квоти вільних місць на відділенні по відбору та подачі необхідних документів з заявою-угодою в присутності учня, вчителя зі спорту(тренера),батьків.

7.      Відбіркові іспити в 7-11 клас проводяться 3 серпня 2021 року з 9.00.

ІІІ.Вступні іспити в 7-11 клас проводяться 24-25.06.2021р. з 9.00.

IV. Для вступників на І курс ДФКС необхідно мати:

 1. документи про здачу ЗНО;
 2. приписне свідоцтво;
 3. попереднє проходження Дніпропетровського лікарсько-фізкультурного диспансеру з дозволом на навчання в ДФКС;
 4. наявність спортивного розряду згідно курсу й року народження відповідно вимог Типового навчального плану для СНЗСП;
 5. виконання нормативів творчих конкурсів ДФКС з ЗФП та СФП згідно курсів і року народження;
 6. співбесіди та тестування згідно вимог правил прийому ДФКС ДОР;
 7. рішення по зарахуванню до ДФКС проводиться на підставі рейтинга кількості набраних балів в творчому конкурсі і маючої квоти вільних місць на відділенні по відбору та подачі необхідних документів з заявою-угодою в присутності студента ,вчителя зі спорту(тренера);
 8. Творчій конкурс для вступу  ДФКС проводиться 27 серпня 2021 року з 9.00 по ЗФП та СФП:
 9. Проведення  співбесіди та вступних іспитів з української мови.
ЗФП  
ЮНАКИ ДІВЧАТА
а) стрибки у довжину з місця (см.); а) стрибки у довжину з місця (см.);

СФП:

ЮНАКИ ДІВЧАТА
а) переміщення в триметровій зоні

за 1 хв/к-ть разів

а) переміщення в триметровій зоні

за 1 хв/к-ть разів

б) стрибки через гімнастичну лаву

(кіл-ть разів за 1 хв.).

б) стрибки через гімнастичну лаву

(кіл-ть разів за 1 хв.)

 

VІ. За довідкою про умови і час початку іспитів звертатися до віце-голови федерації тенісу настільного Дніпропетровської області КОРКІНА СЕРГІЯ ЖАНОВИЧА  (моб. 050-320-03-23).

VНормативи з загальної та спеціальної фізичної підготовки додаються.

 

БОРОТЬБА ГРЕКО-РИМСЬКА

І. Атестація, перевідні іспити, підсумкова атестація за навчальний рік, проводиться по аналізу:

1.      стану здоров’я;

2.      маючого розряду згідно класу, курсу та року народження, згідно вимог Типового навчального плану для СНЗСП;

3.      спортивних досягнень (результатів офіційних змагань за 2020-2021н.р.);

4.      навчання;

5.      дисципліни;

6.      виконання нормативів з ЗФП та СФП, згідно класу, курсу та року народження:

ЗФП:

ЮНАКИ
а) біг 1000 м;

б) підтягування на поперечині

СФП:

ЮНАКИ
а) виконання прийомів на швидкість/за 1 хв.

 

ІІ. Відбіркові та вступні іспити в 7 -11 клас проводяться на підставі:

 1. попереднього проходження Дніпропетровського лікарсько-фізкультурного диспансеру з дозволом на навчання в ДФКС;
 2. наявності маючого спортивного розряду згідно класу і року народження відповідно вимог Типового навчального плану для СНЗСП;
 3. виконання нормативів з ЗФП та СФП згідно класу і року народження учбової програми ДФКС;
 4. співбесід і тестувань згідно вимог правил прийому ДФКС ДОР;
 5. прийом документів, заява-угода подаються в присутності особистого вчителя зі спорту(тренера),учня та батьків;
 6. зарахування проводиться на підставі рейтинга відбіркових іспитів по кількості набраних балів і маючої квоти вільних місць на відділенні по відбору та подачі необхідних документів з заявою-угодою в присутності учня, вчителя зі спорту(тренера),батьків.
 7. Відбіркові іспити в 7-11 клас проводяться 21.05.2021 року з 9.00.

ІІІ.Вступні іспити в 7-11 клас проводяться 24.06.2021 року з 9.00.

IV. Для вступників на І курс ДФКС необхідно мати:

 1. документи про здачу ЗНО;
 2. приписне свідоцтво;
 3. попереднє проходження Дніпропетровського лікарсько-фізкультурного диспансеру з дозволом на навчання в ДФКС;
 4. наявність спортивного розряду згідно курсу й року народження відповідно вимог Типового навчального плану для СНЗСП;
 5. виконання нормативів творчих конкурсів ДФКС з ЗФП та СФП згідно курсів і року народження;
 6. співбесіди та тестування згідно вимог правил прийому ДФКС ДОР;
 7. рішення по зарахуванню до ДФКС проводиться на підставі рейтинга кількості набраних балів в творчому конкурсі і маючої квоти вільних місць на відділенні по відбору та подачі необхідних документів з заявою-угодою в присутності студента ,вчителя зі спорту(тренера);
 8. Творчий конкурс з ЗФП та СФП для вступу  ДФКС проводиться 06.07.2021 року з 9.00.
 9. Проведення  співбесіди та вступних іспитів з української мови проводиться 13.07.2021 року з 9.00.

ЗФП:

ЮНАКИ
а) біг 1000 м;

б) підтягування на поперечині

СФП:

ЮНАКИ
а) виконання прийомів на швидкість/за 1 хв.

VІ. За довідкою про умови і час початку іспитів звертатися до старшого вчителя зі спорту відділення боротьби греко-римської – ПЕТРУШКІНА  ДМИТРА  ВЯЧЕСЛАВОВИЧА (097-972-71-98), та до ПИЛИПЕНКО ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛОВИЧ ( тел. 097-667-45-11).

VНормативи з загальної та спеціальної фізичної підготовки додаються.

БОРОТЬБА ВІЛЬНА

І. Атестація, перевідні іспити, підсумкова атестація за навчальний рік, проводиться по аналізу:

1.      стану здоров’я;

2.      маючого розряду згідно класу, курсу та року народження, згідно вимог Типового навчального плану для СНЗСП;

3.      спортивних досягнень (результатів офіційних змагань за 2020-2021н.р.);

4.      навчання;

5.      дисципліни;

6.      виконання нормативів з ЗФП та СФП, згідно класу, курсу та року народження:

 

ЗФП:

 
ЮНАКИ ДІВЧАТА
а) біг 1000 м;

б) підтягування на поперечині.

а) біг1000 м;

б) підтягування на поперечині

СФП:

ЮНАКИ ДІВЧАТА
а) виконання прийомів на швидкість/за 1 хв. а) виконання прийомів на швидкість/за 1 хв.

 

ІІ. Відбіркові та вступні іспити в 7 -11 клас проводяться на підставі:

1.      попереднього проходження Дніпропетровського лікарсько-фізкультурного диспансеру з дозволом на навчання в ДФКС;

2.      наявності маючого спортивного розряду згідно класу і року народження відповідно вимог Типового навчального плану для СНЗСП;

3.      виконання нормативів з ЗФП та СФП згідно класу і року народження учбової програми ДФКС;

4.      співбесід і тестувань згідно вимог правил прийому ДФКС ДОР;

5.      прийом документів, заява-угода подаються в присутності особистого вчителя зі спорту(тренера),учня та батьків;

6.      зарахування проводиться на підставі рейтинга відбіркових іспитів по кількості набраних балів і маючої квоти вільних місць на відділенні по відбору та подачі необхідних документів з заявою-угодою в присутності учня, вчителя зі спорту(тренера),батьків.

7.      Відбіркові іспити в 7-11 клас проводяться 04.06.2021 року з 9.00.

ІІІ.Вступні іспити в 7-11 клас проводяться 24.06.2021 року з 9.00.

IV. Для вступників на І курс ДФКС необхідно мати:

 1. документи про здачу ЗНО;
 2. приписне свідоцтво;
 3. попереднє проходження Дніпропетровського лікарсько-фізкультурного диспансеру з дозволом на навчання в ДФКС;
 4. наявність спортивного розряду згідно курсу й року народження відповідно вимог Типового навчального плану для СНЗСП;
 5. виконання нормативів творчих конкурсів ДФКС з ЗФП та СФП згідно курсів і року народження;
 6. співбесіди та тестування згідно вимог правил прийому ДФКС ДОР;
 7. рішення по зарахуванню до ДФКС проводиться на підставі рейтинга кількості набраних балів в творчому конкурсі і маючої квоти вільних місць на відділенні по відбору та подачі необхідних документів з заявою-угодою в присутності студента ,вчителя зі спорту(тренера);
 8. Творчий конкурс з ЗФП та СФП для вступу  ДФКС проводиться 06.07.року з 9.00.
 9. Проведення  співбесіди та вступних іспитів з української мови проводиться 12.07.2021 року з 9.00.
ЗФП:  
ЮНАКИ ДІВЧАТА
а) біг 1000 м;

б) підтягування на поперечині.

а) біг 1000 м;

б) підтягування на поперечині.

СФП:

ЮНАКИ ДІВЧАТА
а) виконання прийомів на швидкість/за 1 хв.

 

а) виконання прийомів на швидкість/за 1 хв.

 

VІ. За довідкою про умови і час початку іспитів звертатися до голови федерації Дніпропетровської області з боротьби вільної – МАХІНЬКА МИКОЛИ ПАВЛОВИЧА (097-291-68-05), або до старшого вчителя зі спорту відділення боротьби вільної – ГАЮНА ЮРІЯ АНАТОЛІЙОВИЧА (067-565-03-70).

VНормативи з загальної та спеціальної фізичної підготовки додаються.

БОКС

І. Атестація, перевідні іспити, підсумкова атестація за навчальний рік, проводиться по аналізу:

1.      стану здоров’я;

2.      маючого розряду згідно класу, курсу та року народження, згідно вимог Типового навчального плану для СНЗСП;

3.      спортивних досягнень (результатів офіційних змагань за 2020-2021н.р.);

4.      навчання;

5.      дисципліни;

6.      виконання нормативів з ЗФП та СФП, згідно класу, курсу та року народження:

ЗФП:

ЮНАКИ ДІВЧАТА
а) біг 1000м;

б) підтягування на поперечині (к-ть разів)

а) біг 1000м;

б) підтягування на поперечині (к-ть разів

СФП:

ЮНАКИ ДІВЧАТА
а) нанесення ударів за 15сек (кількість разів) правою та лівою рукою а) нанесення ударів за 30сек (кількість разів) правою та лівою рукою

 

ІІ. Відбіркові та вступні іспити в 7 -11 клас проводяться на підставі:

1.      попереднього проходження Дніпропетровського лікарсько-фізкультурного диспансеру з дозволом на навчання в ДФКС;

2.      наявності маючого спортивного розряду згідно класу і року народження відповідно вимог Типового навчального плану для СНЗСП;

3.      виконання нормативів з ЗФП та СФП згідно класу і року народження учбової програми ДФКС;

4.      співбесід і тестувань згідно вимог правил прийому ДФКС ДОР;

5.      прийом документів, заява-угода подаються в присутності особистого вчителя зі спорту(тренера),учня та батьків;

6.      зарахування проводиться на підставі рейтинга відбіркових іспитів по кількості набраних балів і маючої квоти вільних місць на відділенні по відбору та подачі необхідних документів з заявою-угодою в присутності учня, вчителя зі спорту(тренера),батьків.

7.      Відбіркові іспити в 7-11 клас проводяться 10.06.2021 року з 9.00.

ІІІ.Вступні іспити в 7-11 клас проводяться 29.05.2021року з 9.00.

IV. Для вступників на І курс ДФКС необхідно мати:

 1. документи про здачу ЗНО;
 2. приписне свідоцтво;
 3. попереднє проходження Дніпропетровського лікарсько-фізкультурного диспансеру з дозволом на навчання в ДФКС;
 4. наявність спортивного розряду згідно курсу й року народження відповідно вимог Типового навчального плану для СНЗСП;
 5. виконання нормативів творчих конкурсів ДФКС з ЗФП та СФП згідно курсів і року народження;
 6. співбесіди та тестування згідно вимог правил прийому ДФКС ДОР;
 7. рішення по зарахуванню до ДФКС проводиться на підставі рейтинга кількості набраних балів в творчому конкурсі і маючої квоти вільних місць на відділенні по відбору та подачі необхідних документів з заявою-угодою в присутності студента ,вчителя зі спорту(тренера);
 8. Творчий конкурс з ЗФП та СФП для вступу ДФКС проводиться 08.07.2021 року з 9.00
 9. Проведення  співбесіди та вступних іспитів з української мови проводиться 12.07.2021 року з 9.00.

ЗФП:

ЮНАКИ ДІВЧАТА
а) біг 1000м;

б) підтягування на поперечині.

а) біг 1000м;

б) підтягування на поперечині.

СФП:

ЮНАКИ ДІВЧАТА
а) нанесення ударів за 15сек (кількість разів) правою та лівою рукою а) нанесення ударів за 30сек (кількість разів) правою та лівою рукою

ІV. За довідкою про умови і час початку іспитів звертатися до старшого вчителя зі спорту відділення боксу БАБЕНКА ЄВГЕНІЯ АНАТОЛІЙОВИЧА (096-200-01-00) та вчителя зі спорту відділення боксу БАТРАКОВА СЕРГІЯ СЕРГІЙОВИЧА (093-709-65-39; 095-254-19-13).

VНормативи з загальної та спеціальної фізичної підготовки додаються.

СУЧАСНЕ П’ЯТИБОРСТВО

 

І. Атестація, перевідні іспити, підсумкова атестація за навчальний рік, проводиться по аналізу:

1.      стану здоров’я;

2.      маючого розряду згідно класу, курсу та року народження, згідно вимог Типового навчального плану для СНЗСП;

3.      спортивних досягнень (результатів офіційних змагань за 2020-2021н.р.);

4.      навчання;

5.      дисципліни;

6.      виконання нормативів з ЗФП та СФП, згідно класу, курсу та року народження:

 

ЗФП:

ЮНАКИ ДІВЧАТА
а) стрибок у довжину з/м. а) стрибок у довжину з/м.
б) біг 1000м. б) біг 1000м.

СФП:

ЮНАКИ ДІВЧАТА
а) плавання 200м. а) плавання 200м.

 

ІІ. Відбіркові та вступні іспити в 7 -11 клас проводяться на підставі:

1.        попереднього проходження Дніпропетровського лікарсько-фізкультурного диспансеру з дозволом на навчання в ДФКС;

2.        наявності маючого спортивного розряду згідно класу і року народження відповідно вимог Типового навчального плану для СНЗСП;

3.        складання нормативів з ЗФП та СФП згідно класу і року народження;

4.        співбесід і тестувань згідно вимог правил прийому ДФКС ДОР;

5.        прийом документів, заява-угода подаються в присутності особистого вчителя зі спорту(тренера),учня та батьків;

6.        зарахування проводиться на підставі рейтинга відбіркових іспитів по кількості набраних балів і маючої квоти вільних місць на відділенні по відбору;

7.        Відбіркові іспити в 7-11 клас проводяться 14-17.05.2021 року з 9.00.

ІІІ.Вступні іспити в 7-11 клас проводяться 22.06.2021року з 9.00.

IV. Для вступників на І курс ДФКС необхідно мати:

 1. документи про здачу ЗНО;
 2. приписне свідоцтво;
 3. попереднє проходження Дніпропетровського лікарсько-фізкультурного диспансеру з дозволом на навчання в ДФКС;
 4. наявність спортивного розряду згідно курсу й року народження відповідно вимог Типового навчального плану для СНЗСП;
 5. виконання нормативів творчих конкурсів ДФКС з ЗФП та СФП згідно курсів і року народження;
 6. співбесіди та тестування згідно вимог правил прийому ДФКС ДОР;
 7. рішення по зарахуванню до ДФКС проводиться на підставі рейтинга кількості набраних балів в творчому конкурсі і маючої квоти вільних місць на відділенні по відбору та подачі необхідних документів з заявою-угодою в присутності студента ,вчителя зі спорту(тренера);
 8. Творчий конкурс з ЗФП та СФП для вступу ДФКС проводиться 09.07.2021 року з 9.00.
 9. Проведення співбесіди та вступних іспитів з української мови проводиться 13.07.2021 року з 9.00.

ЗФП:

ЮНАКИ ДІВЧАТА
а) стрибок у довжину з/м а) стрибок у довжину з/м
б) Біг 1000м. б) Біг 1000м.

СФП:

ЮНАКИ ДІВЧАТА
а) лазер-ран (біг + стрільба) а) лазер-ран (біг + стрільба)

 

ІV. За довідкою про умови і час початку іспитів для учнів та абітурієнтів звертатися до вчителя зі спорту відділення спортивного п’ятиборства – ДЕНИСЕНКА АНДРІЯ ВІТАЛІЙОВИЧА (тел. 098-812-77-76), ВИШНЯКОВ ІГОР МИХАЙЛОВИЧ ( тел. 067-118-12-62).

VНормативи з загальної та спеціальної фізичної підготовки додаються


ФУТБОЛ

І. Атестація, перевідні іспити, підсумкова атестація за навчальний рік, проводиться по аналізу:

1.                  стану здоров’я;

2.                  маючого розряду згідно класу, курсу та року народження, згідно вимог Типового навчального плану для СНЗСП;

3.                  спортивних досягнень (результатів офіційних змагань за 2020-2021н.р.);

4.                  навчання;

5.                  дисципліни;

6.                  виконання нормативів з ЗФП та СФП, згідно класу, курсу та року народження:

ЗФП:

ЮНАКИ
а) біг на 30 м/с;
б) стрибок у довжину з місця (см)

СФП:

ЮНАКИ (для польових гравців)           ЮНАКИ (для воротарів)
а) човниковий біг 7х50 м/с а) удар по м’ячу ногою з рук на дальність (м)
б) кидок м’яча на дальність (м)

 

ІІ. Відбіркові та вступні іспити в 7 -11 клас проводяться на підставі:

1.      попереднього проходження Дніпропетровського лікарсько-фізкультурного диспансеру з дозволом на навчання в ДФКС;

2.      наявності маючого спортивного розряду згідно класу і року народження відповідно вимог Типового навчального плану для СНЗСП;

3.      складання нормативів з ЗФП та СФП згідно класу і року народження;

4.      співбесід і тестувань згідно вимог правил прийому ДФКС ДОР;

5.      прийом документів, заява-угода подаються в присутності особистого вчителя зі спорту(тренера),учня та батьків;

6.      зарахування проводиться на підставі рейтинга відбіркових іспитів по кількості набраних балів і маючої квоти вільних місць на відділенні по відбору;

7.      Відбіркові іспити в 7-11 клас проводяться 06.06.2021 року з 9.00.

ІІІ.Вступні іспити в 7-11 клас проводяться 07.08.2021року з 9.00.

IV. Для вступників на І курс ДФКС необхідно мати:

1.      документи про здачу ЗНО;

2.    приписне свідоцтво;

3.      попереднє проходження Дніпропетровського лікарсько-фізкультурного диспансеру з дозволом на навчання в ДФКС;

4.      наявність спортивного розряду згідно курсу й року народження відповідно вимог Типового навчального плану для СНЗСП;

5.      виконання нормативів творчих конкурсів ДФКС з ЗФП та СФП згідно курсів і року народження;

6.      співбесіди та тестування згідно вимог правил прийому ДФКС ДОР;

7.      рішення по зарахуванню до ДФКС проводиться на підставі рейтинга кількості набраних балів в творчому конкурсі і маючої квоти вільних місць на відділенні по відбору та подачі необхідних документів з заявою-угодою в присутності студента ,вчителя зі спорту(тренера);

8.      Творчий конкурс з ЗФП та СФП для вступу ДФКС проводиться 10.07.2021 року з 9.00.

9.    Проведення співбесіди та вступних іспитів з української мови проводиться 13.07.2021 року з 9.00.

ЗФП:

ЮНАКИ
а) біг на 30 м/с;
б) стрибок у довжину з місця (см)

СФП:

ЮНАКИ (для польових гравців) ЮНАКИ (для воротарів)
а) човниковий біг 7х50 м/с а) удар по м’ячу ногою з рук на дальність (м)
  б) удар по м’ячу ногою з рук на  точність/м
  в) кидок м’яча на дальність (м)

VІ. За довідкою про умови і час початку іспитів звертатися до старшого вчителя зі спорту відділення футболу Божко Олега Миколайовича – (моб. 067-719-47-31), та вчителів зі спорту відділення футбола):                      Чернова Андрія Володимировича 2005 р.н. – (моб. 096-634-63-77); Прошенка Артема Олексанровича 2006р.н.(моб. 066-549-52-19), Пісного Андрія Миколайовича 2007р.н. – (моб. 050-180-17-45),                     Прошенка Євгена Олександровича 2004-2008р.н. – (моб. 066-779-72-87.

VНормативи з загальної та спеціальної фізичної підготовки додаються.

БАДМІНТОН

І. Атестація, перевідні іспити, підсумкова атестація за навчальний рік, проводиться по аналізу:

1.      стану здоров’я;

2.      маючого розряду згідно класу, курсу та року народження, згідно вимог Типового навчального плану для СНЗСП;

3.      спортивних досягнень (результатів офіційних змагань за 2020-2021н.р.);

4.      навчання;

5.      дисципліни;

6.      виконання нормативів з ЗФП та СФП, згідно класу, курсу та року народження:

ЗФП:

ЮНАКИ ДІВЧАТА
а) човниковий біг 3*10 м (сек); а) човниковий біг 3*10 м (сек);
б) стрибок у довжину з місця (м) б) стрибок у довжину з місця (м)

СФП:

ЮНАКИ ДІВЧАТА
а) стрибки подвійні на скакалці за 90 сек.

(кіл-ть разів)

а) стрибки подвійні на скакалці за 90 сек.

(кіл-ть разів)

 

 

ІІ. Відбіркові та вступні іспити в 7 -11 клас проводяться на підставі:

1.      попереднього проходження Дніпропетровського лікарсько-фізкультурного диспансеру з дозволом на навчання в ДФКС;

2.      наявності маючого спортивного розряду згідно класу і року народження відповідно вимог Типового навчального плану для СНЗСП;

3.      складання нормативів з ЗФП та СФП згідно класу і року народження;

4.      співбесід і тестувань згідно вимог правил прийому ДФКС ДОР;

5.      прийом документів, заява-угода подаються в присутності особистого вчителя зі спорту(тренера),учня та батьків;

6.      зарахування проводиться на підставі рейтинга відбіркових іспитів по кількості набраних балів і маючої квоти вільних місць на відділенні по відбору;

7.      Відбіркові іспити в 7-11 клас проводяться 15.04.2021 року з 9.00.

ІІІ.Вступні іспити в 7-11 клас проводяться 14.06.2021 року з 9.00.

IV. Для вступників на І курс ДФКС необхідно мати:

 1. документи про здачу ЗНО;
 2. приписне свідотство;
 3. попереднє проходження Дніпропетровського лікарсько-фізкультурного диспансеру з дозволом на навчання в ДФКС;
 4. наявність спортивного розряду згідно курсу й року народження відповідно вимог Типового навчального плану для СНЗСП;
 5. виконання нормативів творчих конкурсів ДФКС з ЗФП та СФП згідно курсів і року народження;
 6. співбесіди та тестування згідно вимог правил прийому ДФКС ДОР;
 7. рішення по зарахуванню до ДФКС проводиться на підставі рейтинга кількості набраних балів в творчому конкурсі і маючої квоти вільних місць на відділенні по відбору та подачі необхідних документів з заявою-угодою в присутності студента ,вчителя зі спорту(тренера);
 8. Творчий конкурс з ЗФП та СФП для вступу ДФКС проводиться 5.07.2021 року з 9.00.
 9. Проведення  співбесіди та вступних іспитів з української мови проводиться 13.07.2021 року з 9.00.

ЗФП:

ЮНАКИ ДІВЧАТА
а) човниковий біг 3*10 м (сек); а) човниковий біг 3*10 м (сек);
б) стрибок у довжину з місця (м) б) стрибок у довжину з місця (м)

СФП:

ЮНАКИ ДІВЧАТА
а) стрибки подвійні на скакалці за 90 сек.

(кіл-ть разів)

а) стрибки подвійні на скакалці за 90 сек.

(кіл-ть разів)

 

VІ. За довідкою про умови і час початку іспитів звертатися до старшого вчителя зі спорту відділення бадмінтону – СЕМЕНЮТИ ВІКТОРІЇ ВОЛОДИМИРІВНИ (тел. 050-922-98-28).

VНормативи з загальної та спеціальної фізичної підготовки додаються.

 

 

ХОКЕЙ З ШАЙБОЮ

 

І. Атестація, перевідні іспити, підсумкова атестація за навчальний рік, проводиться по аналізу:

1.      стану здоров’я;

2.      маючого розряду згідно класу, курсу та року народження, згідно вимог Типового навчального плану для СНЗСП;

3.      спортивних досягнень (результатів офіційних змагань за 2019-2020н.р.);

4.      навчання;

5.      дисципліни;

6.      виконання нормативів з ЗФП та СФП, згідно класу, курсу та року народження:

 

ЗФП:

ЮНАКИ
а) біг 60 м/с.
б) біг 3000 м/хв.

СФП:

ЮНАКИ (для воротарів) ЮНАКИ (для польових гравців)
а) біг 36 м/с. обличчям вперед

б) біг 36 м/с. спиною вперед

а) Човниковий біг 5х54 м/сек.

 

 

ІІ. Відбіркові та вступні іспити в 7 -11 клас проводяться на підставі:

1.      попереднього проходження Дніпропетровського лікарсько-фізкультурного диспансеру з дозволом на навчання в ДФКС;

2.      наявності маючого спортивного розряду згідно класу і року народження відповідно вимог Типового навчального плану для СНЗСП;

3.      складання нормативів з ЗФП та СФП згідно класу і року народження;

4.      співбесід і тестувань згідно вимог правил прийому ДФКС ДОР;

5.      прийом документів, заява-угода подаються в присутності особистого вчителя зі спорту(тренера),учня та батьків;

6.      зарахування проводиться на підставі рейтинга відбіркових іспитів по кількості набраних балів і маючої квоти вільних місць на відділенні по відбору;

7.      Відбіркові іспити в 7-11 клас проводяться 13.05.2021 року з 9.00.

ІІІ.Вступні іспити в 7-11 клас проводяться 15.06.2021 року з 9.00.

IV. Для вступників на І курс ДФКС необхідно мати:

 1. документи про здачу ЗНО;
 2. приписне свідотство;
 3. попереднє проходження Дніпропетровського лікарсько-фізкультурного диспансеру з дозволом на навчання в ДФКС;
 4. наявність спортивного розряду згідно курсу й року народження відповідно вимог Типового навчального плану для СНЗСП;
 5. виконання нормативів творчих конкурсів ДФКС з ЗФП та СФП згідно курсів і року народження;
 6. співбесіди та тестування згідно вимог правил прийому ДФКС ДОР;
 7. рішення по зарахуванню до ДФКС проводиться на підставі рейтинга кількості набраних балів в творчому конкурсі і маючої квоти вільних місць на відділенні по відбору та подачі необхідних документів з заявою-угодою в присутності студента ,вчителя зі спорту(тренера);
 8. Творчий конкурс з ЗФП та СФП для вступу ДФКС проводиться 05.07.2021 року з 9.00:
 9. Проведення співбесіди та вступних іспитів з української мови проводиться 12.07.2021 року з 9.00.

ЗФП:

ЮНАКИ
а) біг 60 м/с.
б) біг 3000 м/хв.

СФП:

ЮНАКИ (для воротарів) ЮНАКИ (для польових гравців)
а) біг 36 м/с. обличчям вперед

б) біг 36 м/с. спиною вперед

а) Човниковий біг 5х54 м/сек.

 

 

VІ. За довідкою про умови і час початку іспитів звертатися до старшого вчителя зі спорту відділення хокею з шайбою –ОСТЯКОВА МИКОЛИ АНДРІЙОВИЧА (тел. 066-704-57-95).

VНормативи з загальної та спеціальної фізичної підготовки додаються.

ДОДАТКОВИЙ  КОНТИНГЕНТ

І. Атестація, перевідні іспити, підсумкова атестація за навчальний рік, проводиться по аналізу:

1.      стану здоров’я;

2.      маючого розряду згідно класу, курсу та року народження, згідно вимог Типового навчального плану для СНЗСП;

3.      спортивних досягнень (результатів офіційних змагань за 2020-2021н.р.);

4.      навчання;

5.      дисципліни;

6.      виконання нормативів з ЗФП та СФП, згідно класу, курсу та року народження:

ЗФП:

ЮНАКИ ДІВЧАТА
а) стрибок у довжину з/м а) стрибок у довжину з/м
б) Підтягування на поперечині (к-ть разів) б) Згинання та розгинання рук в упорі лежачі від підлоги (к-ть разів)

СФП:

ЮНАКИ ДІВЧАТА
а) Біг 100м. (сек.) а) Біг 100м. (сек.)

ІІ. Відбіркові та вступні іспити в 7 -11 клас проводяться на підставі:

1.      попереднього проходження Дніпропетровського лікарсько-фізкультурного диспансеру з дозволом на навчання в ДФКС;

2.      наявності маючого спортивного розряду згідно класу і року народження відповідно вимог Типового навчального плану для СНЗСП;

3.      складання нормативів з ЗФП та СФП згідно класу і року народження;

4.      співбесід і тестувань згідно вимог правил прийому ДФКС ДОР;

5.      прийом документів, заява-угода подаються в присутності особистого вчителя зі спорту(тренера),учня та батьків;

6.      зарахування проводиться на підставі рейтинга відбіркових іспитів по кількості набраних балів і маючої квоти вільних місць на відділенні по відбору;

7.      для учнів додаткового контингенту обов’язковою умовою є рекомендація управління молоді і спорту Дніпропетровської облдержадміністрації на продовження навчання в 2020-2021 н.р. та зарахування на 2020-2021 н.р;

ІІІ.Вступні іспити в 7-11 клас проводяться 25.06.2021року з 9.00.

IV. Для вступників на І курс ДФКС необхідно мати:

 1. документи про здачу ЗНО;
 2. приписне свідотство;
 3. попереднє проходження Дніпропетровського лікарсько-фізкультурного диспансеру з дозволом на навчання в ДФКС;
 4. наявність спортивного розряду згідно курсу й року народження відповідно вимог Типового навчального плану для СНЗСП;
 5. виконання нормативів творчих конкурсів ДФКС з ЗФП та СФП згідно курсів і року народження;
 6. співбесіди та тестування згідно вимог правил прийому ДФКС ДОР;
 7. рішення по зарахуванню до ДФКС проводиться на підставі рейтинга кількості набраних балів в творчому конкурсі і маючої квоти вільних місць на відділенні по відбору та подачі необхідних документів з заявою-угодою в присутності студента ,вчителя зі спорту(тренера);
 8. Творчий конкурс з ЗФП та СФП для вступу ДФКС проводиться 10.07.2021року з 9.00
 9. Проведення  співбесіди та вступних іспитів з української мови проводиться 13.07.2021 року з 9.00.

ЗФП:

ЮНАКИ ДІВЧАТА
а) стрибок у довжину з/м а) стрибок у довжину з/м
б) Підтягування на поперечині (к-ть разів) б) Згинання та розгинання рук в упорі лежачі від підлоги (к-ть разів)

СФП:

ЮНАКИ ДІВЧАТА
а) Біг 100м. (сек.) а) Біг 100м. (сек.)

ІV. За довідкою про умови і час початку іспитів учнів для абітурієнтів додаткового контингенту з не профілюючих видів спорту звертатися в управління молоді і спорту, Дніпропетровської облдержадміністрації (контактний телефон 063-710-74-72 ).

V. Нормативи з загальної та фізичної та спеціальної підготовки додаються.