Порядок виїзду учнів та студентів КЗ «ДФКС» ДОР»

 Порядок виїзду учнів та студентів на

навчально-тренувальні збори

 

1.        Цей порядок визначає покрокові дії вчителя зі спорту, учнів та студентів при виїзді на навчально-тренувальні збори.

2.        Вчитель зі спорту заздалегідь попереджає учнів та студентів про проведення зборів.

3.       Учні та студенти отримують у заступника директора з навчальної роботи

виїзний лист та закривають заборгованості з усіх предметів.

4.       Учитель повинен зробити у виїзному листку відмітку «заборгованості немає», поставити оцінку за вивчені теми та надати завдання на збори з відповідними поясненнями.

5.       Вчитель зі спорту збирає групу в повному складі у заступника директора з навчальної роботи, де учні показують оформлені виїзні листки і проходять співбесіду з вивченого протягом останнього періоду матеріалу з загальноосвітніх предметів.

6.       Після виконання необхідної процедури заступник директора з навчальної роботи підписує виїзні листи та наказ на виїзд групи на збори.

7.       Учень розписується за отримання виїзного завдання в журналі виїзду на збори.

8.       Вчитель зі спорту несе особисту відповідальність за навчальний процес учнів та студентів під час проведення навчально-тренувальних зборів.

9.       Після закінчення зборів кожен учень звітує за виконання завдання по кожному з предметів, про що вчителем-предметником робиться відмітка у виїзному листку.

10.    Вчитель зі спорту несе особисту відповідальність за звітування учня щодо виконання отриманого завдання.

11.    Класний керівник здійснює постійний контроль за складанням учнями класу отриманого завдання.

12.    Учні та студенти повинні здати матеріал за отриманим завданням протягом двох тижнів.

13.    Після цього вчитель зі спорту збирає виїзні листки всіх вихованців і надає їх заступнику директора з навчальної роботи, про що робиться відмітка у журналі.

14.    Учні, які своєчасно не здали завдання, на наступні збори не допускаються.