ПОЛОЖЕННЯ про надання матеріальної допомоги та заохочення студентів КЗ «ДФКС» ДОР»

З метою підвищення життєвого рівня та заохочення здобувачів освіти за успіхи в навчанні, участь у громадській, спортивній і науковій діяльності КЗ

«Дніпропетровський фаховий коледж спорту» ДОР» має право надавати матеріальну допомогу та заохочення студентам, які навчаються за регіональним замовленням за денною формою навчання за рахунок коштів, передбачених у кошторисі коледжу, затвердженому у встановленому порядку.

Порядок використання коштів, передбачених для надання матеріальної допомоги та заохочення, визначається цим Положенням.

Стипендіальна комісія коледжу приймає рішення щодо надання матеріальної допомоги або заохочення окремо щодо кожної особи і кожної виплати.

І. Надання матеріальної допомоги

1.1. Матеріальна допомога надається у випадках, пов’язаних із важким матеріальним становищем в сім’ї студента відповідно до наказу директора коледжу, рішення зборів студентського самоврядування та стипендіальної комісії, за заявою студента та клопотанням куратора групи (заступником директора).

1.2. Кошти, передбачені цим Положенням, використовуються на забезпечення:

• матеріальної допомоги студентам, першочергово з числа пільгових категорій, а саме:

а) із малозабезпечених сімей;

б) дітей-сиріт, діти один з батьків який помер, позбавлених батьківського піклування;

в) студентів, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишились без батьків;

г) студентів — батьків при народженні дитини;

д) осіб відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»;

е) студентів — шахтарів або дітей шахтарів відповідно до ст. 5 Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці»;

є) осіб, визнаних учасниками бойових дій, та дітям цих осіб;

ж) осіб, один з батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичної операції або помер внаслідок отриманих там поранень, контузій, каліцтва чи захворювання;

з) осіб, один з батьків яких загинув під час масових акцій громадського протесту або помер внаслідок отриманих в ході їх перебігу поранення, контузій чи каліцтва;

і) осіб, батьки яких зареєстровані як переміщені особи;

к) у разі смерті батьків тощо.

Матеріальна допомога може надаватися також в разі особливо тяжкого матеріального стану сім’ї або особливих обставин (хвороба батьків, нещасний випадок тощо).

1.3. Матеріальна допомога студентам, які її потребують, надається, як правило, не частіше одного разу на календарний рік на підставі особистої заяви та наданих до неї відповідних підтверджуючих документів.

1.4. Розмір матеріальної допомоги становить, як правило, не більше 1,5 мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії. Матеріальна допомога може надаватись частково, в залежності від наявного бюджетного фінансування.

1.5. В особливих випадках (смерть одного з батьків, важка хвороба, операція тощо) розмір матеріальної допомоги може становити 2 мінімальні ординарні (звичайні) академічні стипендії. В такому випадку нарахування коштів здійснюється з централізованих коштів, передбачених для заохочення (преміювання) та надання матеріальної допомоги студентам коледжу на підставі наданих документів.

ІІ. Заохочення (преміювання) студентів

2. 1. У разі економії коштів, передбачених на стипендіальне забезпечення протягом бюджетного року, їх невитрачений залишок може бути перерозподілений для заохочення (преміювання) студентів коледжу.

2.2. Студенти преміюються на підставі клопотання, наданого куратором групи (заступником директора).

2.3. Рішення про преміювання на підставі клопотання приймається на засіданні стипендіальної комісії.

2.4. Критеріями щодо призначення заохочення є: навчальні досягнення студентів, участь в громадському житті коледжу та групи, виконання правил внутрішнього розпорядку тощо.

Розрахунок та облік коштів, передбачених на надання матеріальної допомоги та заохочення, здійснюється централізованою бухгалтерією коледжу.