ПЕДАГОГІЧНА РАДА КЗ «ДФКС» ДОР» протокол № 4

ПЕДАГОГІЧНА РАДА КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

«ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ СПОРТУ»

 ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

 Дата проведення – 06.01.2021 року, протокол № 4.

Порядок денний:

І. Організація навчального та навчально-тренувального процесу в коледжі з 08.01.2021 р. по 24.01.2021 р.

Проєкт рішення

  1. Адміністрації навчального закладу:

1.1   з 11.01.2021 р. по 24.01.2021 р. заборонити проведення навчальних занять у коледжі (відповідальні – Зайцева О.В., заступник директора з навчальної роботи);

1.2   Зайцевій О.В., заступнику директора з навчальної роботи, з 11.01.2021 р. по 24.01.2021 р. організувати освітній процес в коледжі в дистанційному форматі з метою забезпечення виконання навчальних програм;

1.3   Зайцевій О.В., забезпечити контроль за роботою  учнів, студентів, педагогів під час дистанційного навчання;

1.4   з 11.01.2021 р. по 24.01.2021 р. дозволити проживання і харчування учням та студентам – членам збірних команд України з видів спорту, спортсменам, які готуються до змагань, внесених до Єдиного календаря спортивних заходів України;

1.5   Маменку В.О., заступнику директора з навчально-методичної роботи, до 08.01.2021 р. надати списки учнів та студентів на проживання та харчування у період з 11.01.2021 р. по 24.01.2021 р.

1.6   Маменку В.О., заступнику директора з навчально-методичної роботи, скласти розклад роботи вчителів зі спорту на період карантинних обмежень.

1.7   Куліш Л.Ф., заступнику директора з виховної роботи, скласти розклад роботи вихователів на період з 11.01.2021 р. по 24.01.2021 р.;

1.8   Куліш Л.Ф., забезпечити проведення  навчальних занять та самостійної роботи учням та студентам, які з 11.01.2021 р. по 24.01.2021 р. будуть проживати в гуртожитку;

1.9   Бері І.Л., заступнику директора з АГЧ, забезпечити безперервну роботу транспорту для перевезення учнів та студентів на навчально-тренувальні збори.

2      Завідуючій медичною частиною Пораловій Т.В.:

2.1   забезпечити цілодобове чергування в коледжі медичних працівників;

2.2   забезпечити неухильне дотримання протиепідемічних заходів у коледжі.

3.Завідуючій харчоблоком Черневій Я.Ю. забезпечити харчування обмеженого контингенту учнів та студентів з урахуванням протиепідемічних заходів.

 

ІІ. Формування компетентностей, які сприяють розвитку математичних навичок в учнів

Проєкт рішення

  1. Адміністрації навчального закладу:

1.1   протягом 2021-2025 років проводити моніторинг навчально-виховного процесу на предмет дотримання принципів компетентістного навчання в системі (дитиноцетризм, робота в команді, самооцінювання та взаємооцінювання тощо) (відповідальні – Зайцева О.В., заступник директора з навчальної роботи; методисти навчальної частини);

1.2   Зайцевій О.В., провести аналіз успішності учнів коледжу з математики в березні та червні 2021 р.;

1.3   Куліш Л.Ф., заступнику директора з виховної роботи, постійно контролювати якість проведення самопідготовок учнів.

2      Головам циклових комісій:

2.1   до 01.05.2021 р. розробити перелік питань та завдань з базових предметів, які б розкривали рівень сформованих компетенцій (зокрема математичної);

2.2   до 31.03.2021 р. на засіданнях циклових комісій розглянути шляхи впровадження компетентісного підходу в навчанні;

2.3   на 2021-2022 рік планувати діяльність циклових комісій, враховуючи проблеми та здобутки у впровадженні компетентісного підходу в навчанні.

3      Учителям-предметникам:

3.1   протягом навчального року при плануванні навчальних занять окрему увагу звертати на використання роботи в групах та роботи в парах;

3.2   протягом 2021-2025 років замінювати завдання на такі, що мають практичне застосування, спонукають до міркування та аналізу;

3.3   протягом 2020-2025 років неухильно дотримуватися принципів компетентістного підходу до навчання, впроваджувати компетентнісне оцінювання, системно використовувати взаємооцінювання, самооцінювання, розробляти рекомендації для впровадження формувального оцінювання.

         ІІІ. Затвердження плану підвищення кваліфікації педагогічних працівників навчальної частини на 2021 рік

  1. Відповідальним за підвищення кваліфікації педагогічних працівників:

1.1   постійно відслідковувати стан підвищення кваліфікації педагогічних працівників навчальної частини у 2021 році;

1.2   надавати педагогічним працівникам навчальної частини методичну допомогу під час планування підвищення кваліфікації.

2      Учителям-предметникам:

2.1   проходити підвищення кваліфікації у 2021 році відповідно до плану;

2.2   до 25.12.2021 р. звітувати про підвищення кваліфікації у 2021 році;

2.3   до 15.12.2021 р. подати пропозиції на підвищення кваліфікації у 2022 році.